Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

  • Thread starter thuthuycp
  • Ngày gửi
T

thuthuycp

Guest
25/6/14
1
0
0
30
Quang ninh
Anh chị xem giúp em bài này với ạ!em không được hướng dẫn kĩ về phần này nên không hiểu phải làm ntn?có phải đưa luôn về 911 không ạ?và xác định phần thuế TN hoãn lại ntn ạ?
Công ty TNHH Việt Dũng kê
khai và nộp thuế GTGT theo phương
pháp
khấu trừ, hạch toán hàng toán hàng
tồn kho theo phương pháp kê khai
thường
xuyên. Ngày 31/12: Công ty TNHH
Trường Thành xác định số thuế thu
nhập
doanh nghiệp phải nộp căn cứ vào
các thông số sau:
1.Thu nhập theo kế toán của công ty
trong năm là 200.000.000 đồng.
2.Công ty đã nhận trước tiền cho
thuê cơ sở hạ tầng trong hai năm là
400.000.000 đồng.
3.Công ty nộp phạt vi phạm hợp
đồng là 70.000.000 đồng.
4.Công ty mua và đưa vào sử dụng
một thiết bị quản lý có nguyên giá
3.304.000.000 đồng, thời gian sử
dụng hữu ích theo kế toán là 10
năm và
theo thuế là 8 năm.
5.Công ty lập dự phòng bảo hành
sản phẩm 200.000.000 đồng cho các
sản phẩm
được tiêu thụ trong năm.
6.Công ty xuất một lô hàng đi tiêu
thụ, đã xuất hoá đơn thuế GTGT,
nhưng
đến cuối năm khách hàng vẫn chưa
nhận được hàng, trị giá vốn hàng
bán
300.000.000 đồng, doanh thu bán
hàng chưa thuế GTGT là
400.000.000 đồng,
thuế suất thuế GTGT 10%, không có
chi phí liên quan trực tiếp đến lô
hàng.
7.Công ty mua và đưa vào sử dụng
một thiết bị kinh doanh có nguyên
giá
1.352.000.000 đồng, thời gian sử
dụng hữu ích theo kế toán là 8 năm
và theo
thuế là 10 năm.
8.Chi phí trang phục công ty ghi
nhận vào chi phí hợp lý là
50.000.000 đồng
nhưng thuế chỉ chấp nhận
50.000.000 đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN
phải nộp, tài sản thuế thu nhập
hoãn lại,
thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế
phát
sinh, biết rằng mức khấu hao được
tính tròn theo năm và thuế suất
thuế TNDN
là 25%.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều