HOÀN THUẾ GTGT

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
DN xuất khẩu hàng hóa, thu ngoại tệ, tăng ngân sách nhà nước nên được NN khuyến khích thuế GTGT bán ra = 0% ; đồng thời nếu thuế GTGT khấu trừ đầu vào > 200 triệu đồng thì được làm thủ tục hoàn thuế . Mình muốn hỏi là nếu số doanh thu bán ra bên nước ngoài trả quá chậm (chẳng hạn : 12 tháng sau khi xuất hóa đơn) thì khoản thuế GTGT đề nghị hoàn có được chập nhận không nhỉ ? Vì lượng ngoại tệ doanh thu của doanh nghiệp chậm thu hồi . Mình nghĩ cần phải có thêm điều kiện về thời hạn thanh toán của bên nước ngoài khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT .
Viết bài mệt quá , giảm Stress đi !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

ITDOAC

Guest
...nếu số doanh thu bán ra bên nước ngoài trả quá chậm (chẳng hạn : 12 tháng sau khi xuất hóa đơn) thì khoản thuế GTGT đề nghị hoàn có được chập nhận không nhỉ ?
Một trong những điều kiện để Cơ quan thuế chấp nhận là hàng xuất khẩu khi:
- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Điều đó cũng có nghĩa là khi các lô hàng XK chưa có C.từ thanh toán qua ngân hàng thì chưa được tính thuế VAT 0% để được hoàn cho VAT đầu vào của các lô hàng này.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Quy định về hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, gia công xuất khẩu qua một cơ sở khác ký hợp đồng gia công xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hóa đi ủy thác xuất khẩu, cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế

- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT)
Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT). Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT.

Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.

- Biên bản thanh lý Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu).

- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. Bảng kê ghi rõ:

+ Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác).

+ Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu.

+ Hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều