Mọi người giúp mình trả lời câu hỏi này với nhé! Anh (chị) hãy chỉ ra sự giống nhau, khác nhau giữa

  • Thread starter Be Bi Buon
  • Ngày gửi
B

Be Bi Buon

Guest
27/6/14
1
0
0
30
Thanh Miện Hải Dương
Mọi người giúp mình giải câu hỏi này với nhé!
Anh (chị) hãy chỉ ra sự giống nhau, khác nhau giữa các hoạt động Kiểm tra
nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ.
 
Trang tin Webketoan
W

Wanderman

Sơ cấp
12/7/09
8
0
1
Kế toán An Nguyên
Ðề: Mọi người giúp mình trả lời câu hỏi này với nhé! Anh (chị) hãy chỉ ra sự giống nhau, khác nhau giữa các hoạt động Kiểm tra nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ.

Theo mình quan điểm của mình thì sơ lược như sau: (Lưu ý: Ở đây mình đang nói về các doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi chính phủ, còn đối với các cơ quan của chỉnh phủ thì mình không rõ.)

5030_1358865592_kt.png

1/ Kiểm tra nội bộ:
- Là hoạt động mang tính bất thường (do có khiếu nại) hoặc hoạt động thường niên theo yêu cầu của BOD (lãnh đạo);
- Các hoạt động kiểm tra nội bộ mang tính chuyên đề (tập trung vào một số vấn đề) nổi cộm do có khiếu nại hoặc yêu cầu cụ thể của lãnh đạo;
- Nhân lực: Là các cán bộ, nhân viên của các phòng ban chuyên môn liên quan đến chuyên đề cho đợt kiểm tra hoặc phòng ban chuyên môn như thanh tra...
- Phương pháp kiểm tra: Thu thập tài liệu từ xa và thực hiện đánh giá tại thực địa (theo tiêu chuẩn 20% và 80%)

b7e3951af757407db0eaa0085b57112f.gif

2/ Kiểm soát nội bộ:
- Là hoạt động thường niên, kế hoạch kiểm soát nội bộ được xây dựng dựa trên các đánh giá từ các báo cáo về hoạt động kinh doanh của đơn vị cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các quy định của nhà nước, nội bộ và tính tuân thủ của nó;
- Các hoạt động kiểm soát nội bộ thường manh tính quy trình đã được phê duyệt bởi BOD và cập nhật thường xuyên;
- Nhân lực: là cán bộ, nhân viên của bộ phận KSNB và các cán bộ từ các phòng ban chuyên môn khác bổ sung (nếu cần);
- Phương pháp kiểm tra: Thu thập tài liệu từ xa và thực hiện đánh giá tại thực địa (theo tiêu chuẩn 20% và 80%).

internal-audit-report-format-in-india.gif

3/ Kiểm toán nội bộ: Hoạt động của kiểm toán nội bộ tương tự như kiểm tra và kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên có những điểm khác sau:
- KTNB dựa trên các quỹ rủi ro theo ngành, thống nhất đưa vào đánh giá quỹ rủi ro đó vào khách hàng từ các biện pháp kiểm soát (quy định nội bộ) của khách hàng để cho điểm theo ma trận rủi ro. Từ đó đưa ra những lỗ hổng kiểm soát (nếu có) của đơn vị;
- Hoạt động KTNB phải mang tính độc lập, không phụ thuộc vào ý chí của BOD đơn vị kiểm toán;
- Nếu đơn vị được kiểm toán không hoặc chưa có biện pháp kiểm soát phù hợp cho các rủi ro, KTNB có thể sử dụng các thông lệ tốt nhất để tiến hành kiểm toán;
- KTNB không chỉ kiểm tra tính tuân thủ của các quy định của pháp luật, nhà nước, quy định của đơn vị cấp trên mà kiểm tra cả sự tuân thủ của các quy định nội bộ của đơn vị kiểm toán (nếu không trái với quy định của đơn vị cấp trên và của nhà nước và pháp luật).
- KTNB phải tư vấn cho đơn vị được kiểm toán kiện toàn các biện pháp kiểm soát của mình căn cứ vào các quy định hiện hành và các thông lệ tốt nhất...

Các bạn cần tư vấn chi tiết hơn, xin liên lạc với mình theo chữ ký, hoặc post câu hỏi tại đây.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều