Quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN cuối năm

  • Thread starter phamtuyet
  • Ngày gửi
P

phamtuyet

Sơ cấp
20/10/06
6
0
0
hanoi
#1
làm ơn giúp tôi với!
Công ty tôi là DN làm về lĩnh vực phần mềm và kinh doanh các dịch vụ liên quan đến phần mềm vì thế được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
- Viết PM thì chịu Thuế TNDN 5% (PM ko chịu thuế GTGT)vì thế ko đc khấu trừ thuế GTGT
- Kinh doanh về PM (và cả phần cứng) thì chịu thuế TNDN 28% và được khấu trừ thuế GTGT.
hàng tháng sau khi tính toán theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT và ko chịu thuế GTGT số chênh lệch tôi tạm K/C vào nợ TK 6425 có TK 1331,bây giờ làm quyết toán cuối năm tôi tổng hợp lại và tính tỷ lệ thì số thuế đc khấu trừ lớn hơn số đã khấu trừ trong năm,vậy tôi phải K/C lại từ TK 6425 như thế nào?Tháng 12 tôi phải nộp thuế GTGT 41 triệu nhưng nếu căn cứ vào quyết toán thì số này sẽ giảm.Tờ khai quyết toán thuế GTGT ko thể hiện số DN tôi đã nộp trong năm nó chỉ tổng hợp lại khoản thuế DN phải nộp vậy thì số thuế DN còn phải nộp hoạc số thuế DN được khấu trừ năm sau sẽ thể hiện ở đâu?
Thuế TNDN công ty tôi sẽ phải đóng thêm khi quyết toán nhưng còn số năm trước đóng thừa có được khấu trừ không?.Thuế TNDN K/C vào TK 4212 thì nó làm giảm lợi nhuận sau thuế.vậy K/C vào ngày nào để nó thể hiện được điều đó.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
phamtuyet nói:
hàng tháng sau khi tính toán theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT và ko chịu thuế GTGT số chênh lệch tôi tạm K/C vào nợ TK 6425 có TK 1331,bây giờ làm quyết toán cuối năm tôi tổng hợp lại và tính tỷ lệ thì số thuế đc khấu trừ lớn hơn số đã khấu trừ trong năm,vậy tôi phải K/C lại từ TK 6425 như thế nào?
Bạn điều chỉnh lại bằng bút toán đảo: Nợ TK 133/Có TK 642.

phamtuyet nói:
Tháng 12 tôi phải nộp thuế GTGT 41 triệu nhưng nếu căn cứ vào quyết toán thì số này sẽ giảm.Tờ khai quyết toán thuế GTGT ko thể hiện số DN tôi đã nộp trong năm nó chỉ tổng hợp lại khoản thuế DN phải nộp vậy thì số thuế DN còn phải nộp hoạc số thuế DN được khấu trừ năm sau sẽ thể hiện ở đâu?
Tờ khai quyết toán thuế GTGT đã không còn phải nộp nữa. Số thuế điều chỉnh lại bạn kê khai vào phần điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của tháng tới và lập kèm thêm bảng giải trình tờ khai thuế GTGT.

phamtuyet nói:
Thuế TNDN công ty tôi sẽ phải đóng thêm khi quyết toán nhưng còn số năm trước đóng thừa có được khấu trừ không?.
Bạn sẽ được bù trừ khoản thuế đã nộp thừa từ năm trước.

phamtuyet nói:
Thuế TNDN K/C vào TK 4212 thì nó làm giảm lợi nhuận sau thuế.vậy K/C vào ngày nào để nó thể hiện được điều đó.
Nó sẽ giảm vào ngày bạn thực hiện bút toán: Nợ TK 421/Có TK 3334 (ví dụ thế). Nhưng bạn chú ý từ ngữ: "lợi nhuận chưa phân phối" liên quan đến kế toán, "lợi nhuận sau thuế" liên quan đến thuế.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
Xem nhiều