Thắc mắc về định khoản lương phép?

  • Thread starter kakuna
  • Ngày gửi
K

kakuna

Sơ cấp
8/3/12
13
0
1
37
Hà Nội
Mình có thắc mắc về định khoản lương phép như sau:

Lương công nhân trực tiếp sản xuất: 60.000 (trong đó lương phép 9.000)
Lương quản lý phân xưởng: 80.000 (trong đó lương phép 5.000)

Mình định khoản như sau:
Nợ TK 622: 51.000
Nợ TK 335: 9.000
Nợ TK 627: 80.000
Có TK 334: 140.000

Lúc trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí:
Nợ TK 622: 60.000 x 23%
Nợ TK 627: 80.000 x 23%
Có TK 338

Mình định khoản vậy có đúng không?
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều