Cách kê khai bổ sung thuế GTGT khi phát hiện sai sót

  • Thread starter thuanptmss
  • Ngày gửi
T

thuanptmss

Sơ cấp
Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT khi phát hiện sai sót

Các bác ơi cứu em với các bác!
Công ty này em mới đi làm và em có kiểm tra lại chứng từ sổ sách thì phát hiện sai rất nhiều!

thứ nhất: Thuế GTGT của quý 3/2013 thì kê khai thiếu chỉ tiêu 22 là 131.033đ
Thứ hai: Thuế GTGT của Quý 4/2013 thì kê sai số tiền của 12 cái hóa đơn đầu ra, cụ thể
HĐ số 189 có GT hàng hóa là 900K, VAT 90k nhưng lại chỉ kê khai là GT: 400K và VAT 40K
HĐ số 190 có GT hàng hóa là 1300K, VAT 130K nhưng lại kê khai là: GT 500K, VAT 50K
HĐ số 191 có GT hàng hóa là 815K, VAT 81.5K nhưng lại kê khai là: GT 1300K, VAT 130K
HĐ số 192 có GT hàng hóa là 23.000K, VAT 2.300K nhưng lại kê khai là: GT 385K, VAT 38.5K
HĐ số 193 có GT hàng hóa là 450K, VAT 45K nhưng lại kê khai là: GT 23.000K, VAT 2.300K
HĐ số 194 có GT hàng hóa là 1370K, VAT 137K nhưng lại kê khai là: GT 450K, VAT 45K
HĐ số 196 có GT hàng hóa là 8.800K, VAT 880K nhưng lại kê khai là: GT 550K, VAT 55K
HĐ số 197 có GT hàng hóa là 1210K, VAT 121K nhưng lại kê khai là: GT 800K, VAT 80K
HĐ số 198 có GT hàng hóa là 720K, VAT 72K nhưng lại kê khai là: GT 1260K, VAT 126K
HĐ số 199 có GT hàng hóa là 1500K, VAT 150K nhưng lại kê khai là: GT 8.800K, VAT 880K
HĐ số 200 có GT hàng hóa là 1070K, VAT 107K nhưng lại kê khai là: GT 300K, VAT 30K
HĐ số 216 có GT hàng hóa là 5.400K, VAT 540K nhưng lại kê khai là: GT 400K, VAT 40K

sai thế này thi làm thế nào hả các bác
Các bác giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bác @chudinhxinh và bác @mkhank4 giúp em khẩn cấp với ạ
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều