Kế toán ôi những con số, liệu có ai từng làm thơ không nhỉ !

  • Thread starter nobinhon
  • Ngày gửi
nobinhon

nobinhon

Sơ cấp
Lang thang trên mạng mình thấy bài này hay, xin phép tác giả mình đưa lên đây cho mọi người yêu thơ. :welcome_2 đóng góp cho nền thơ ca nước nhà hihi
nếu ai có bài nào hay thi góp vui cùng cho mọi người nhé

Ngày xưa em nói
Lấy chồng Kế tóan làm chi
Ảnh về ảnh tính chi li từng đồng
Đêm đêm tỉnh giấc hỏi rằng
Tài sản nguồn vốn có bằng không em?
Ngày nay em mới hiểu rằng
Tình yêu kế tóan diệu kỳ
Suy đi tính tới nghĩ hòai chẳng cân
Tình yêu rất dễ phát sinh
Lúc thì ghi Kép lúc thì ghi Đơn

Tình yêu Kế tóan là gì?
Nhập sau-xuất trước có kỳ không anh?
Em về cứ hỏi Thầy Hồng
Vào sau ra trước đề phòng giá tăng

Tình yêu rất dễ hiểu lầm
Khi thì một Nợ khi thì Nợ hai
Tình yêu lắm lúc cũng sai
Anh ghi bút đỏ sửa ngay trong kỳ

Tình yêu anh phải đầu tư
Mới là tài sản vô hình của anh
Ngày nào góp vốn Liên doanh
Bây giờ em đã yêu anh ba kỳ

Biết bao nghiệp vụ phát sinh
Làm sao hiểu hết chân tình lòng em
Yêu nhau đã mấy niên rồi
Mà chưa Quyết tóan hỏi sao biết lời?

Kỳ này Hải Thuế kiểm tra (ngừơi bạn tên Hải, dạy Thuế)
Xem lại báo cáo chắc là truy thu
Bây giờ em mới hiểu rằng
Kế tóan tài chính là chàng của em

Đêm về viết Nhật ký chung
Thấy trong Sổ cái chỉ tòan chữ yêu
Trong mơ anh thấy chữ Tê
Tê là tài khỏan cũng là tình ta

Sáng qua ghé lớp Lạc Hồng
Thấy em tóc xõa nắng hồng sớm mai
Anh về viết vội mấy dòng
Gửi em tờ Sec chuyển qua ngân hàng

Tiền này trả lãi kỳ hai
Với anh em ngỡ Phải thu khó đòi
Làm gì mà dzữ vậy em ?
Phải thu phải tra là điều tất nhiên !

Cuối niên khóa sổ một kỳ
Thấy anh còn nợ 9 lần số 0 (1.000.000.000)
Phải chi trích lập dự phòng
Bây giờ hòan nhập thì không phiền gì

Phải chi đừng nợ em nhiều
Anh về bán nốt chiếc xe Đai lành (Dylan)
Mà anh cũng nhớ ra nào
Tình yêu anh đã khấu hao hết rồi

Em thì cứ bảo thế này
Số thì tạm ứng bao giờ trả em ?
Tính anh trả góp nhiều lần
Số thì phân bổ dần dần trả em

Em về cộng một năm hai (TK 152)
Số dư nguyên liệu cuối kỳ biết ngay
Kỳ này chiết khấu mới xong
Thanh lý giảm giá mới mong thu hồi

Đến đây em cũng biết rồi
Bài thơ con cóc để dành tặng em
Khi nào em vội lấy chồng
Bài thơ con cóc trở về với anh!​
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều