Không đủ điều kiện tự in và đặt in hóa đơn

  • Thread starter anle2075
  • Ngày gửi
anle2075

anle2075

Guest
Dear các thành viên,

Mình đang làm kế toán cho công ty này có vốn dưới 15 tỷ, mà không có sở hữu tài sản nào trên 1 tỷ hết,

Theo thông tư 39 mới nhất thì công ty này không đủ điều kiện tự in, và đặt in hóa đơn từ ngày 1/6/2014, nhưng mà trước đó công ty đã đặt in hóa đơn GTGT rồi,

Mình đọc mãi trong thông tư mà không thấy hướng dẫn xử lý cho trường hợp này, mà chỉ thấy hướng dẫn cho hóa đơn xuất khẩu,

Mong các thành viên quan tâm tư vấn cho vấn để này,
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều