CV 7924 ngày 16/06/2014 về xuất trình hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan

  • Thread starter vanhai
  • Ngày gửi
V

vanhai

Trung cấp
18/8/05
56
0
6
44
HCM Cty
Công văn này quy định làm thủ tục hải quan phải xuất trình hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT, tuy nhiên theo TT 39 thì thời điểm ghi nhận doanh thu là lúc HQ đã xác nhận thông quan, như vậy sau khi thông quan mới ghi nhận doanh thu,=> thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu sẽ luôn khác nhau
 

Đính kèm

  • CV 7924 trinh hoa don XK lam thu tuc hai quan .doc
    32 KB · Lượt xem: 186
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,058
20
38
36
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: CV 7924 ngày 16/06/2014 về xuất trình hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan

Công văn này quy định làm thủ tục hải quan phải xuất trình hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT, tuy nhiên theo TT 39 thì thời điểm ghi nhận doanh thu là lúc HQ đã xác nhận thông quan, như vậy sau khi thông quan mới ghi nhận doanh thu,=> thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu sẽ luôn khác nhau
Khoảng năm 2002->2005 em làm bên HQ cũng yêu cầu xuất trình HĐ GTGT nhưng sau đó ko thấy yêu cầu gì, nay lại áp dụng lại. hazzz......luật đá luật.
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: CV 7924 ngày 16/06/2014 về xuất trình hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan

Bạn nghiên cứu thêm quy định nay để áp dụng cho HH, DV xuất khẩu nhé:
Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
"Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan."
Điểm 2.3 Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC:
"2.3. Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường.
Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hoá đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.
"
Như vậy, khi đưa hàng hóa, dịch vụ đến cửa khẩu thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, khi HH, DV đã thực xuất khẩu thì lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn XK
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều