Thời gian khấu hao theo quy định hay theo hợp đồng ?

  • Thread starter Ga go
  • Ngày gửi
G

Ga go

Sơ cấp
8/9/06
33
0
6
36
Ha Noi
#1
Gia đình mình cho em hỏi một chút về TSCĐ:
Ví dụ: Hợp đồng thuê đất là 10 năm, công ty em xây nhà hàng trên mảnh đất ấy. Thì thời gian khấu hao ngôi nhà có phải tuân theo hợp đồng thuê nhà hay theo QD 109 của bộ tài chính. Vì anh KTT chỗ em nói phải căn cứ vào hợp đồng thuê nhà để trích khấu hao như thế có đúng ko
 
T

Tran Nhan

Thành viên thân thiết
4/12/06
86
0
6
42
Huế -HCM
#2
Theo mình thì thời gian bên nào ngắn hơn thì theo bên đó.
Nếu tg theo QD 109 dài hơn thời gian thuê đất thì bên cho thuê lấy lại tài sản rồi còn đâu mà khấu hao.
Nếu tg theo HĐ dài hơn: Thời gian KH càng ngắn thì nhanh thu hồi vốn
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#3
Ga go nói:
Gia đình mình cho em hỏi một chút về TSCĐ:
Ví dụ: Hợp đồng thuê đất là 10 năm, công ty em xây nhà hàng trên mảnh đất ấy. Thì thời gian khấu hao ngôi nhà có phải tuân theo hợp đồng thuê nhà hay theo QD 109 của bộ tài chính. Vì anh KTT chỗ em nói phải căn cứ vào hợp đồng thuê nhà để trích khấu hao như thế có đúng ko
Doanh nghiệp thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình trên đất thuê phục vụ cho kinh doanh nếu đủ tiêu chuẫn là TSCĐ thì được trích khấu hao để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thời gian khấu hao theo khung thời gian sử dụng TSCĐ theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC.

Bạn tham khảo cv 2453/TCT-PCCS ngày 11 tháng 7 năm 2006

Thân
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều