Chi phí giải phóng mặt bằng được hỗ trợ từ ngân sách HT như thế nào?

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#1
nobita_2r nói:
Chao anh!
Em la Nobita_2r, hien dang lam ke toan tai 1 Cty co phan thuoc tinh Quang Ninh. Em dang gap rac roi trong cong tac, rat mong nhan duoc su tro giup cua anh. Du co duoc anh tra loi hay khong em cung cam on anh rat nhieu.
Cong ty em thue dat de xay dung nha may, chi phi giai phong mat bang duoc Ngan sach Tinh ho tro 50%, da nhan duoc bang TGNH. Khoan ho tro nay em phai hach toan nhu the nao cho dung? Em da hach toan khi chua co Quyet dinh ho tro la: No TK 213, Co TK 111. Sau khi co Quyet dinh ho tro cua UBND Tinh em hach toan: No TK 112, Co TK 411. Vay co on khong anh?
Rat mong nhan duoc hoi am cua anh.
Đây là câu hỏi riêng của 1 member, nhưng tôi làm ở lĩnh vực XD tư nhân nên không có kinh nghiệm về việc này, do đó câu trả lời chỉ là 1 ý kiến suy luận không lấy gì làm chắc chắn. Tôi post lên đây tham khảo ý kiến của các bạn có kinh nghiệm.
Theo tôi biết thì tiền thuê đất hạch toán vào TSCĐ vô hình - Quyền SD đất có thời hạn được tính khấu hao. Tiền đền bù giải phóng mặt bằng cũng được cộng vào nguyên giá TSCĐ. Nếu tiền đền bù được trừ vào tiền thuê đất thì hạch toán giảm giá trị TSCĐ vô hình - Quyền SD đất. Trường hợp của bạn được ngân sách hỗ trợ 1 phần xem như được trừ vào tiền thuê đất, hạch toán giảm giá trị TSCĐ vô hình - Quyền sử dụng đất.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều