Mỗi tuần một chuyên đề

Gạch chéo hóa đơn và hóa đơn thay thế hóa đơn bị sai

  • Thread starter DKnguyen
  • Ngày gửi
D

DKnguyen

Guest
16/7/14
3
0
1
32
Binh Duong
- Nếu hóa đơn gạch chéo không đúng với 4 cách gạch chéo trong quy đinh Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) thì có thể chấp nhận không?
- Nếu hóa đơn xuất sai nội dung, danh mục hàng hóa bắt buộc hủy. Xuất hóa đơn khác thay thế thì trên hóa đơn thay thế có phải bắt buộc thêm dòng " hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số.... ngày.... tháng.... năm....'' (cho hóa đơn trước bị sai) không?_ trường hợp đã làm biên bản hủy hóa đơn ghi rõ lý do sai và thay thế.

Nhờ anh, chị trả lời, hướng dẫn giúp em
Xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Gạch chéo hóa đơn và hóa đơn thay thế hóa đơn bị sai

- Nếu hóa đơn gạch chéo không đúng với 4 cách gạch chéo trong quy đinh Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) thì có thể chấp nhận không?
- Nếu hóa đơn xuất sai nội dung, danh mục hàng hóa bắt buộc hủy. Xuất hóa đơn khác thay thế thì trên hóa đơn thay thế có phải bắt buộc thêm dòng " hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số.... ngày.... tháng.... năm....'' (cho hóa đơn trước bị sai) không?_ trường hợp đã làm biên bản hủy hóa đơn ghi rõ lý do sai và thay thế.


Nhờ anh, chị trả lời, hướng dẫn giúp em
Xin cảm ơn
_ Nếu hoá đơn bị viết sai cần hủy bạn chỉ cần dùng thước gạch chéo hình chữ X đến 4 gốc của tờ hóa đơn, thông thường cách này đc nhìu kế toán sd nhất, nếu bạn ko biết gạch khác đi, mình nghĩ cũng ko sao, vì dù gạch cách gì tờ hóa đơn này cũng bị hủy rùi.
_ Nếu hoá đơn bị sai và bạn đã làm biên bản thu hồi, vì trên biên bản thu hồi bạn đã ghi đầy đủ các thông tin (hoá đơn sai, lý do sai, xuất hoá đơn thay thế,,,), nên trên tờ hoá đơn thay thế bạn vẫn ghi bình thường theo số liệu đúng, bạn ko cần phải thêm dòng " hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số.... ngày.... tháng.... năm....'' (cho hóa đơn trước bị sai) nữa đâu.
 
D

DKnguyen

Guest
16/7/14
3
0
1
32
Binh Duong
Ðề: Gạch chéo hóa đơn và hóa đơn thay thế hóa đơn bị sai

Cam on chi Hương, vi Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng bên em bắt bộc các hóa đơn mua hàng khi xuất sai hủy, và xuất lại phải ghi rõ hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số.... ngày.... tháng.... năm....'' (cho hóa đơn trước bị sai) mới được chấp nhận thanh toán. Nhưng một số nhà cung cấp không đồng ý!!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA