Hạch toán kết chuyển nguồn Kinh phí hoạt động?

  • Thread starter ketoanvien45
  • Ngày gửi
K

ketoanvien45

Sơ cấp
14/9/07
47
2
0
Việt Nam
Hiện nay Sở Tài chính đang xem quyết toán kinh phí năm 2013 của đơn vị em, nhưng chưa có quyết định ghi thu ghi chi.
Vậy năm 2013 em phải hạch toán thế nào với khoản thu, chi đã sử dụng.
Tổng thu học phí : 1.000.000.000đ
Trích 40% tăng lương tối thiểu: 400.000.000đ (chưa chi)
Trích 8% học bổng sinh viên: 80.000.000đ (chưa chi)
Chi hoạt động, trích lập các quỹ: 520.000.000đ (đã chi)

A/c diễn đàn giúp em hạch toán chuyển nguồn kinh phí hoạt động như thế nào khi chưa có quyết định ghi thu - ghi chi của Sở Tài chính:
1./ Thu hạch toán Nợ 511/Có 111
2./ Chi hoạt động hạch toán: Nợ 661/Có 111
3/ Kết chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm trước, năm sau như thế nào em chưa hiểu rõ lắm)

Em cũng đã tìm kiếm trên diễn đàn nhưng chưa thấy câu hỏi nào giống vậy, cám ơn các anh chị đã giúp đỡ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK