Lập bảng kê 02/tndn theo từng chứng từ thanh toán hay theo tháng

  • Thread starter ngoclinh1611
  • Ngày gửi
N

ngoclinh1611

Sơ cấp
9/8/09
27
0
1
tp.hcm
Mình có vấn đề này mong được anh/chị giải đáp giúp:
Công ty mình có đi thuê nhà làm trụ sở, trong hợp đồng có ghi rõ điện nước do bên mình trả (hóa đơn vẫn đướng tên chủ nhà). Vậy theo quy định mình phải lập bảng kê thanh toán điện nước 02/TNDN để được khấu trừ thuế. Mình xin hỏi như sau:
1. Bảng kê này được lập hàng tháng hay là lập khi tiến hành thanh toán? Nó được kẹp vào từng bộ chứng từ thanh toán hay là kẹp vào hồ sơ thuế lưu tại đơn vị? Nếu lập hàng tháng thì có phải lập riêng từng bảng kê cho 2 loại tiền điện, tiền nước hay không?
2. Bên mình thanh toán tiền trực tiếp cho công ty điện, nước chứ không thanh toán cho chủ nhà. Vậy khi lập bảng kê 02/TNDN phần "Chứng từ thanh toán điện nước thực tế doanh nghiệp sử dụng" mình có phải ghi không? nếu phải ghi thì ở ô số chứng từ và ngày tháng năm ghi như thế nào?
Mọi người giúp mình với. Muốn điên đầu với cái này luôn rồi.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Lập bảng kê 02/tndn theo từng chứng từ thanh toán hay theo tháng

Hi bạn, trong Thông tư 78 ghi rõ về khoản chi không được trừ gồm:

"a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh."

Thông tư ghi là kèm theo hóa đơn thanh toán điện, nước, có thể hiểu là cần kèm theo chứng từ thanh toán. Thực chất cty bạn lập hàng tháng hay lập theo chứng từ thanh toán thì cũng như nhau, vì điện nước đều phải thanh toán hàng tháng.

Bản chất của qui định này là Cty phải có cam kết bằng văn bản (chính là Bảng kê) để chứng minh các khoản chi phí này có phát sinh, kèm theo Bảng kê là hóa đơn điện, nước, hợp đồng thuê nhà và chứng từ thanh toán tiền điện, nước. Như vậy 1 bộ chứng từ gồm Bảng kê + Hợp đồng + Hóa đơn + Phiếu chi/Ủy nhiệm chi tiền theo hóa đơn là đầy đủ.
Bảng kê này là một dạng chứng từ kèm theo, lưu tại đơn vị và khi Thuế kiểm tra thì phải có để đảm bảo chi phí hợp lý.

Trong trường hợp (a) là thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp thì bạn kê ở mục bên trái với Nhà cung cấp; trường hợp (b) là thanh toán cho Chủ sở hữu nhà thì kê bên phải theo số thực tế sử dụng. Kê bên này thì bỏ trống bên kia thôi, :)
 

Xem nhiều