Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu

  • Thread starter Dojoan
  • Ngày gửi
D

Dojoan

Guest
2/8/09
1
0
0
TP HCM
Anh chị nào đã từng học và thị khóa thức hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu do VACPA tổ chức thì có thể chia sẻ ít kinh nghiệm về để thi và làm cách nào để đạt được kết quả cao trong khóa học này không ạ!!!
 

Xem nhiều