Kế toán XDCB trong thanh toán với chủ đầu tư, quyết toán thuế, kiểm toán độc lập

  • Thread starter hoidapmmmts
  • Ngày gửi
H

hoidapmmmts

Sơ cấp
24/5/14
7
0
0
ha noi
Cho mình hỏi Công ty A là nhà thầu xây lắp.
Khi thanh quyết toán với Chủ đầu tư, Thanh tra kiểm toán độc lập, quyết toán thuế thì những chi phí sau có được thanh toán hay bị loại không, đơn vị nào sẽ loại phần nào và không quan tâm phần nào?
1. Khối lượng
- khối lượng vật tư, nhân công, ca máy nhiều hơn dự toán đươc duyệt?
- khối lượng vật tư, nhân công, ca máy ít hơn dự toán đươc duyệt?
2. Giá
- giá vật tư, nhân công, ca máy cao hơn dự toán đươc duyệt?
- giá vật tư, nhân công, ca máy cao hơn dự toán đươc duyệt?
3. Biện pháp thi công
- Theo dự toán thì ca máy được thi công bằng máy xúc loại lật, ô tô 10 tấn. Nhưng thực tế thi công (chi phí thực tế) bằng máy xúc đào, ô tô 18 tấn. (lưu ý: việc tính khấu hao thực tế thường lớn hơn rất nhiều so với giá ca máy trong dự toán  việc này có bị loại hay không).
- Theo dự toán dùng nhân công hệ số 3/7 nhưng thực tế lại dùng nhân công 4/7 hoặc khoán.
 
H

hoidapmmmts

Sơ cấp
24/5/14
7
0
0
ha noi
Ðề: Mình hỏi kế toán XDCB trong thanh toán với chủ đầu tư, quyết toán thuế,kiểm toán độc lập

Không cao thủ nào ra tay sao
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
33
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Mình hỏi kế toán XDCB trong thanh toán với chủ đầu tư, quyết toán thuế,kiểm toán độc lập

Việc có bị loại hay không là tùy thuộc vào tính hợp lý của các khoản chi phí cũng như sự phê duyệt của chủ đầu tư.
Nếu các khoản chi phí hợp lý, nằm trong định mức qui định của Nhà nước, được Chủ đầu tư đồng ý phê duyệt thì là hợp lý.
Nếu các khoản chi phí không hợp lý, vượt định mức, không được Chủ đầu tư phê duyệt đồng ý thì sẽ bị loại khỏi giá trị quyết toán.
Riêng các khoản vượt định mức Nhà nước thì dù Chủ đầu tư đồng ý cũng bị loại ra.

Đối với các dự án của Nhà nước thì phức tạp hơn, Chủ đầu tư (là Cơ quan NN) đồng ý thì cũng phải đúng thẩm quyền, nếu trái thẩm quyền, sai qui định thì dù Chủ đầu tư đồng ý cũng bị loại.
Còn các dự án tư nhân, đơn giản tôi (là Chủ đầu tư) bỏ tiền, tôi đồng ý và ko vượt qui định Nhà nước thì chi phí đó là của tôi thôi.
Còn chi phí mà Chủ đầu tư ko chấp nhận thì Chủ đầu tư + BQLDA + Các nhà thầu tự tìm cách mà xử lý, :D.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK