Về việc hủy hóa đơn,chứng từ

  • Thread starter dai lun
  • Ngày gửi
D

dai lun

Sơ cấp
29/6/14
15
5
3
35
Lâm Đồng
Cho mình hỏi, mình định hủy hơn 2.000 vé xe khách do những vé này đã được in từ năm 2007 nên khi nhập vô phầm mềm HTKK không chịu mà cứ báo sai do không có tên loại hóa đơn là Vé hành khách và kí hiệu mẫu hóa đơn VHK-06/VTS1 ( có phải là do mẫu này cũ rồi không) Vậy bây giờ mình làm báo cáo hủy hóa đơn nộp lên thuế, kèm quyết định thành lập HĐ hủy hóa đơn,bb hủy hóa đơn, bảng kê hóa đơn lưu tại đơn vị) thì trong báo cáo quý II này mình báo cáo tình hình sd hóa đơn cho tất cả các số hủy này vào cột ủy là xong được không ạ? Ngày 22 làm thông báo hủy đến ngày 27 nộp báo cáo tình hình sd được không ạ? Mình cảm ơn mọi người.
 
L

lieu.phieuphieu1212

Guest
Ðề: Về việc hủy hóa đơn,chứng từ

Theo như Điều 29. Hủy hóa đơn, TT39/2014 thì hoàn toàn đúng quy định rồi bạn ah. thời hạn của mình là 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo hủy HĐ mà lo gì
Trích dẫn _"d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn."
 

Thành viên trực tuyến

  • phuong2506
  • phamvanquangh

Xem nhiều