Cách xác định giá trị phế liệu thu hồi

  • Thread starter cogaisau1984
  • Ngày gửi
C

cogaisau1984

Sơ cấp
6/4/09
4
0
1
Binh Phuoc
Chào các bạn!
Mình có một vấn đề mong các bạn giúp đỡ, công ty mình sản xuất hạt điều xuất khẩu, với khoảng 4kg điều nguyên liệu thì thu được 1kg điều nhân, phần còn lại là vỏ điều, vỏ điều này một phần làm nhiên liệu để đốt phục vụ cho quá trình sản xuất, phần còn lại đem bán, giá của vỏ điều dao động theo thị trường khoảng 2.000đ/1kg.
Giả sử trong kỳ xuất ra 4kg điều nguyên liệu để sản xuất, giá xuất kho là 28.000đ/kg
Chi phí nhân công: 16.000đ
Chi phí sản xuất chung: 3.000đ
thành phẩm thu được là 1kg nhân điều, phế liệu nhập kho là 2,8kg vỏ điều
Vậy phải làm thế nào để xác định được giá trị phế liệu thu hồi nhập kho của 2,8kg vỏ điều, để tính giá thành sản phẩm nhân điều loại trừ đi phần phế liệu thu hồi này.
Cảm ơn các bạn!
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Cách xác định giá trị phế liệu thu hồi

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề mong các bạn giúp đỡ, công ty mình sản xuất hạt điều xuất khẩu, với khoảng 4kg điều nguyên liệu thì thu được 1kg điều nhân, phần còn lại là vỏ điều, vỏ điều này một phần làm nhiên liệu để đốt phục vụ cho quá trình sản xuất, phần còn lại đem bán, giá của vỏ điều dao động theo thị trường khoảng 2.000đ/1kg.
Giả sử trong kỳ xuất ra 4kg điều nguyên liệu để sản xuất, giá xuất kho là 28.000đ/kg
Chi phí nhân công: 16.000đ
Chi phí sản xuất chung: 3.000đ
thành phẩm thu được là 1kg nhân điều, phế liệu nhập kho là 2,8kg vỏ điều
Vậy phải làm thế nào để xác định được giá trị phế liệu thu hồi nhập kho của 2,8kg vỏ điều, để tính giá thành sản phẩm nhân điều loại trừ đi phần phế liệu thu hồi này.
Cảm ơn các bạn!

Theo mình:
Trước hết bạn xem lại kế hoạch giá thành của SP, trong KH đó có tính đến việc thu hồi phế lệu làm giảm GT KH chưa?
- Nếu có thì GT vỏ bạn ghi giảm chi phí 154.
- Nếu không thì bạn HT chi phí bình thường, coi phế liệu như 1 khoản thu nhập khác khi bán HT 711.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,283
1,496
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Cách xác định giá trị phế liệu thu hồi

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề mong các bạn giúp đỡ, công ty mình sản xuất hạt điều xuất khẩu, với khoảng 4kg điều nguyên liệu thì thu được 1kg điều nhân, phần còn lại là vỏ điều, vỏ điều này một phần làm nhiên liệu để đốt phục vụ cho quá trình sản xuất, phần còn lại đem bán, giá của vỏ điều dao động theo thị trường khoảng 2.000đ/1kg.
Giả sử trong kỳ xuất ra 4kg điều nguyên liệu để sản xuất, giá xuất kho là 28.000đ/kg
Chi phí nhân công: 16.000đ
Chi phí sản xuất chung: 3.000đ
thành phẩm thu được là 1kg nhân điều, phế liệu nhập kho là 2,8kg vỏ điều
Vậy phải làm thế nào để xác định được giá trị phế liệu thu hồi nhập kho của 2,8kg vỏ điều, để tính giá thành sản phẩm nhân điều loại trừ đi phần phế liệu thu hồi này.
Cảm ơn các bạn!

Giá thành của điều nhân thành phẩm cần loại trừ giá trị của vỏ điều (có thể coi là phế liệu vì giá trị rất nhỏ so với thành phẩm). Giá trị của vỏ điều bao gồm phần vỏ đốt để tạo năng lượng và phần đem bán, để đơn giản bạn có thể bỏ qua phần giá trị vỏ điều đem đốt lấy năng lượng. Giá trị vỏ điều phế liệu này nên tính theo giá bán ước tính của chúng tại thời điểm sản xuất tạo ra phế liệu này.
 

Xem nhiều