Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015

  • Thread starter fidicandy
  • Ngày gửi
F

fidicandy

Guest
1/8/14
2
0
0
31
ha noi
Phân hệ Dự toán ngân sách
Cập nhật thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 về sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Cập nhật Quyết định 759/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC
Cập nhật các mẫu biểu chứng từ, báo cáo theo Thông tư 08/2013/TT-BTC
Cập nhật các mẫu báo cáo đối chiếu kho bạc theo thông tư 61/2014/TT-BTC
Cập nhật các mẫu báo cáo đầu tư XDCB cho đơn vị chủ đầu tư không thành lập ban quản lý theo thông tư 195/2012/TT-BTC
Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại Kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.


Phân hệ Tiền mặt
Cho phép theo dõi chi tiết tiền mặt đến từng quỹ.
Cho phép theo dõi số tồn quỹ tại bất cứ thời điểm nào.


Phân hệ Tiền gửi
Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.


Phân hệ Vật tư, công cụ dụng cụ
Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.


Phân hệ Tài sản cố định (TSCĐ)
Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
Tự động tính hao mòn TSCĐ.
Kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm.


Phân hệ Lương
Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.


Phân hệ Nghiệp vụ khác
Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.
 

Xem nhiều