Không phát sinh thuế TNCN theo mẫu 03KK có phải quyết toán thuế TNCN theo mẫu 06KK-TNCN

  • Thread starter VanLyDocHanh107
  • Ngày gửi
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Trung cấp
9/11/10
194
14
18
10
Lê Chân
Công ty em là công ty cổ phần, mới thành lập, cũng không phát sinh số thuế TNCN từ đầu tư vốn ( chia cổ tức bằng tiền), không phát sinh thuế từ chuyển nhượng chứng khoán vậy đến cuối năm, công ty em có phải quyết toán thuế TNCN theo mẫu 06KK- TNCN không ạ, năm 2013 em không làm tờ khai này , mong các anh chị giúp đỡ
 

BQT trực tuyến

  • phantuannam
    phantuannam
    Altria Tax

Thành viên trực tuyến

  • dennistu
  • phantuannam

Xem nhiều