Hoàn thành 2011, 2014 xuất hóa đơn

  • Thread starter qdieu
  • Ngày gửi
Q

qdieu

Sơ cấp
18/10/12
67
1
8
thanh pho thai binh
Xin cho em ý kiến:
Năm 2011 công ty có thực hiện công trình đã hoàn thành và thanh toán 2 bên đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn, đến T5/2014 với xuất hóa đơn cho công trình đó, vậy moi ng cho em hỏi giờ em cần hạch toán ntn?
 
namkim

namkim

Sơ cấp
Ðề: Hoàn thành 2011, 2014 xuất hóa đơn

Xin cho em ý kiến:
Năm 2011 công ty có thực hiện công trình đã hoàn thành và thanh toán 2 bên đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn, đến T5/2014 với xuất hóa đơn cho công trình đó, vậy moi ng cho em hỏi giờ em cần hạch toán ntn?

ặc. Theo chuẩn mực KT thì doanh thu đi kèm với chi phí phải được ghi nhận cùng time hợp lý
Giờ xuất hóa đơn năm 2014, thì chỉ có phương án là lập lại hồ sơ thi công và hợp đồng kéo dài đến cùng time xuất hóa đơn thôi bạn

Còn không thì thẳng đường theo luật mà tiến:
bạn theo dõi trả lời bên dưới nhé
Người hỏi yêu cầu không nêu tên:
Công ty chúng tôi (bên A) có thực hiện dịch vụ "cung cắp lắp đặt hệ thống cáp mạng" cho khách hàng trong năm 2013. và Chúng tôi có thuê 1 công ty khác (Bên B) cùng thực hiện dự án này cho khách hàng. Đến tháng 11/2013, Công ty chúng tôi (Bên A) đã xuất hóa đơn giao cho khách hàng. Dự án đã hoàn thành giao cho khách hàng trong năm 2013. Tuy nhiên, do có sự thiết sót trong khâu đối chiếu giữa bên A và bên B, dẫn đến việc Bên B xuất hóa đơn cho bên A vào tháng 2/2014. Theo hóa đơn thì bên A thanh toán cho bên B trong tháng 3/2014. Khi phát hiện ra vấn đề trên, 2 bên công ty A và B đã có hướng xử lý như sau:
1. Hóa đơn bên B xuất cho bên A có ghi rõ "đã hoàn thành trong tháng 11/2013".
2. Bên B đã điều chỉnh quyết toán thuế TNDN năm 2013, và ghi nhận khoản doanh thu xuất hóa đơn năm 2014 vào doanh thu chịu thuế 2013. Đồng thời đóng bổ sung thuế TNNN, phạt chậm nộp phát sinh liên quan.
3. Bên B đã điều chỉnh tờ khai thuế GTGT liên quan, và đã nộp bổ sung tiền thuế GTGT chậm nộp phát sinh.
Vậy Chúng tôi xin hỏi Cục Thuế nếu 2 bên A, và Bên B đã thực hiện điều chỉnh các việc như trên thì: Hóa đơn đầu vào bên B xuất cho A trong năm 2014 có được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế không? Và 2 công ty A và B cần thực hiện thêm các hồ sơ khác bổ sung không?

luat Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
- Căn cứ khoản 2 điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thời điểm xác định thuế GTGT:
"Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."
- Căn cứ khoản 1 điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN:
"Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ...
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
...
c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác."
Về nguyên tắc, tháng 11/2013 khi dịch vụ hoàn thành, bên B phải lập hoá đơn giao Công ty, tính và kê khai thuế GTGT, TNDN theo quy định.
Trường hợp đến tháng 3/2014 Bên B mới lập hoá đơn giao Công ty là sai quy định, ngoài việc phải tính lại nghĩa vụ thuế phát sinh từ tháng 11/2013 và tính tiền chậm nộp như trình bày, Bên B sẽ bị xử phạt hành vi bán hàng không lập hóa đơn. Đề nghị Công ty cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vấn đề thắc mắc và có văn bản gởi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.
 

Thành viên trực tuyến

  • hdungneu

Xem nhiều