Thời hạn phải in sổ kế toán nếu ghi sổ bằng máy vi tính?

  • Thread starter ketoana2
  • Ngày gửi
ketoana2

ketoana2

Thành viên thân thiết
15/8/08
663
134
43
37
TP.HCM
Thời hạn phải in sổ kế toán nếu ghi sổ bằng máy vi tính ??:wall:
Khi làm sổ kế toán bằng máy vi tính có quy định
“Cuối tháng, cuối năm phải in sổ tổng hợp, chi tiết”.
Nhưng không quy định rõ là sổ nào phải in vào cuối tháng, sổ nào phải in vào cuối năm?
Đều này gây khó, vì nếu mình in rồi, mà bác Thuế bảo không đầy đủ hay còn thiếu sổ x,yz,.. thì sao
Các bạn có thông tư nào quy định rõ ràng không, cho mình tham khảo với.

Hơn nữa quy định cuối tháng cuối năm phải in lại mâu thuẩn với luật sau:
Quyếtđịnh số 218 /2000/QĐ/BTCngày 29 tháng 12 năm2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việcban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tài liệu kế toán phải bảo quản, lưu trữ theo quy định của Chế độ này làbản chính các tài liệu kế toán được ghi chép trên giấy, có giá trị pháp lý vềkế toán, bao gồm:
1- Chứng từ kế toán,gồm: Chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ;
2- Sổ kế toán, gồm: Sổkế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp;
3- Báo cáo tài chính,gồm: Báo cáo tài chính tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm;
4- Tài liệu khác liênquan đến kế toán, là các tài liệu ngoài các tài liệu nói trên, được ........
..........
Điều 2: Các tài liệu kế toán quy định tại Điều 1 nếu được ghi chép trên máy,trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán khi đưa vào lưu trữ phải được in ra giấy và phải có đủ các yếu tố pháp lý theo quy định của Nhànước về tài liệu kế toán (như mẫu biểu, mã số, chữ ký, con dấu).
Điều 3: Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phânloại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ (hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáotài chính ...). Trong từng bộ hồ sơ, tài liệu kế toán phải được sắp xếp theothứ tự thời gian phát sinh theo mỗi niên độ kế toán, bảo đảm hợp lý, dễ tracứu, sử dụng khi cần thiết.
Điều 4: Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo quy định dưới đây:
1. Tài liệu kế toán của niên độkế toán đã kết thúc và không còn sử dụng để ghi sổ kế toán trong niên độ kếtoán tiếp theo, đưa vào lưu trữ chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày kết thúc niênđộ kế toán;
2. Tài liệu kế toán về báo cáoquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, phải đưa vào lưu trữ chậm nhất là 12tháng kể từ ngày báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt;
........
Căn cứ vào điều 1+2+4 thì các chứng từ và sổ kế toán được phép tồn tại trên máy vi tính
Và các sổ tổng hợp chi tiết chỉ phải in ra giấy khi phải lưu trữ
Và thời hạn phải lưu trữ là “chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày kết thúc niênđộ kế toán”
Điều này có nghĩa là “cuối tháng, cuối năm” không bắt buộc phải in các sổ kế toán ra giấy??

Các bạn có thông tư nào quy định rõ ràng sổ nào phải in ra giấy theo tháng hay năm và thời hạn phải in, cho mình tham khảo với.
Vì dụ sổ theo tháng 7/2013. Vậy đến đúng ngày 31/7 phải in sổ theo tháng hay sao?? Hay muốn khi nào in cũng được, nếu đến 5/8 mới in thì có bị phạt vì in chậm hay không,( trường hơp dúng 5/8 cty bị kiểm tra bất ngờ)
 
K

ketban

Thành viên thân thiết
27/6/06
235
1
0
Hoàng Mai, Hà Nội
Ðề: Thời hạn phải in sổ kế toán nếu ghi sổ bằng máy vi tính ??

Đánh dấu để học hỏi.
 
B

benavip

Sơ cấp
28/2/14
1
0
1
32
Khánh Hòa
Ðề: Thời hạn phải in sổ kế toán nếu ghi sổ bằng máy vi tính ??

Đánh dấu để hóng hớt ạ
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK