Khi xuất kho NVL để lắp ráp thành sản phẩm có ghi vào sổ nào?

  • Thread starter Optimus014
  • Ngày gửi
O

Optimus014

Sơ cấp
Chào cả nhà giúp mình với
mình có 2 sổ : Sổ Nhật Ký Mua Hàng và Nhật Ký Bán hàng
Nhật ký mua hàng : mình ghi phần có của 331, vd N152: 100 N1331 10/ C331: 110
Mình ghi vào NKMH: 110
Nhật Ký bán hàng : N131: 110, / C1331: 10, C511: 100
Mình ghi NKBH: 110
Đúng hay sai vậy
Vậy khi xuất 152 vào ssanr xuất mình có ghi vào NKBH ko
Nhập kho sản phẩm hoàn thành cũng vậy
nếu ko vậy chỉ ghi vào sổ XNT thôi a
 
H

Hoangcdkt

Guest
8/8/14
3
0
0
Nghệ An
Ðề: Khi xuất kho NVL để lắp ráp thành sản phẩm có ghi vào sổ nào?

Chào cả nhà giúp mình với
mình có 2 sổ : Sổ Nhật Ký Mua Hàng và Nhật Ký Bán hàng
Nhật ký mua hàng : mình ghi phần có của 331, vd N152: 100 N1331 10/ C331: 110
Mình ghi vào NKMH: 110
Nhật Ký bán hàng : N131: 110, / C1331: 10, C511: 100
Mình ghi NKBH: 110
Đúng hay sai vậy
Vậy khi xuất 152 vào ssanr xuất mình có ghi vào NKBH ko
Nhập kho sản phẩm hoàn thành cũng vậy
nếu ko vậy chỉ ghi vào sổ XNT thôi a
Cho mình hỏi bạn làm bên công ty thương mại hay sản xuất, và mặt hàng lắp ráp là gì được không:welcome_2
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Khi xuất kho NVL để lắp ráp thành sản phẩm có ghi vào sổ nào?

Chào cả nhà giúp mình với
mình có 2 sổ : Sổ Nhật Ký Mua Hàng và Nhật Ký Bán hàng
Nhật ký mua hàng : mình ghi phần có của 331, vd N152: 100 N1331 10/ C331: 110
Mình ghi vào NKMH: 110
Nhật Ký bán hàng : N131: 110, / C1331: 10, C511: 100
Mình ghi NKBH: 110
Đúng hay sai vậy
Vậy khi xuất 152 vào ssanr xuất mình có ghi vào NKBH ko
Nhập kho sản phẩm hoàn thành cũng vậy
nếu ko vậy chỉ ghi vào sổ XNT thôi a

Nhật ky bán hàng chỉ dug đề ghi chép các nghiệp vụ bán hàng thu tiền sau, là ghi Nơ 131.
Nhập kho sản phẩm sản xuất được bạn ghi vào số chi tiết thành phẩm, thẻ kho, số chi tiết và số cái chi phí sản xuất,
 

BQT trực tuyến

  • Truong Nguyen
    Truong Nguyen
    Vạn sự tùy duyên

Thành viên trực tuyến

  • Truong Nguyen

Xem nhiều