Htkk 3.2.4

  • Thread starter Tran Thi Kim Han
  • Ngày gửi
T

Tran Thi Kim Han

Sơ cấp
11/8/14
0
0
0
36
Nha Trang
Mình tải HTKK 3.2.4 và sao lưu dữ liệu quý 2 vào, sau đó do bị lỗi mình đã gở và cài lại. Sau khi cài lại mình sao lưu lưu lại dữ liệu quý 2 thì hiện lên 1 bảng file này đã có bạn có muốn ghi đè lên không, mình click vào có, mở lại dữ liệu của quý 2 thì nó không có bất cứ dữ liệu nào. Nhờ mng giúp mình phần này, cảm ơn mng
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK