Tổng hợp văn bản kế toán hiện hành

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,093
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
A/ Các văn bản đang có hiệu lực liên quan đến Luật kế toán

A1/ Luật kế toán

Trích yếu: Luật kế toán
Ngày ban hành: 17/06/2003
Ngày hiệu lực: 01/01/2004

Tải về: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=112

A2/ Nghị định 128/2004/NĐ-CP


Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Ngày ban hành: 31/05/2014
Ngày hiệu lực: 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Tải về: http://share.webketoan.vn/url/wwWBwYbes


A3/ Nghị định 129/2004/NĐ-CPTrích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh


Ngày ban hành: 31/05/2014
Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tải về: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=224
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,093
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
B/ Các văn bản đang có hiệu lực liên quan đến Chuẩn mực kế toán

B1/ 4 chuẩn mực kế toán đợt 1, Quyết Định 149/2001
Chuẩn mực số 02 - Hàng Tồn Kho
Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002, 161/2007/BTC

B2/ 6 chuẩn mực kế toán đợt 2, Quyết định 165/2002
Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Thông tư hướng dẫn; Thông tư 105/2003, 161/2007/BTC

B3/ 6 chuẩn mực kế toán đợt 3; Quyết Định 234/2003
Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;
Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;
Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.
Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005, 161/2007/BTC

B4/ 6 chuẩn mực kế toán đợt 4; Quyết Định 12/2005
Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Thông tư hướng dẫn Thông tư 20/2006, 161/2007/BTC

B5/ 4 chuẩn mực kế toán đợt 5; Quyết Định 100/2005
Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;
Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;
Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.
Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006

Link tải toàn bộ Chuẩn mực kế Việt Nam và thông tư hướng dẫn: http://share.webketoan.vn/url/YmZOayDae


Link tải toàn bộ Chuẩn mực kế Việt Nam bằng tiếng Anh: http://www.webketoan.vn/forum/threads/191728-VAS-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-ban-tieng-Anh
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: phamvancuong
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,093
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
C/ Các văn bản đang có hiệu lực liên quan đến Chế độ kế toán


C1/Quyết định 15:

Trích yếu: Quyết định 15
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:

Tải về: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=236

Sách hướng dẫn quyết định 15 file wordC2/ Thông tư 244:
Trích yếu: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp
Ngày ban hành: 31/12/2009
Ngày hiệu lực: 15/02/2010 (45 ngày sau ngày ký)

Tải về: http://share.webketoan.vn/url/SedmnmZfK

C3/ Thông tư 96

Trích yếu: hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán

Ngày ban hành: 05/07/2010
Ngày hiệu lực: 19/08/2010

Tải về: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=8
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: phamvancuong
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,093
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

D1/Nghị định số 185/2004/NĐ-CP

Trích yếu:
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Ngày ban hành: 04/11/2004
Ngày hiệu lực:

Tải về:http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=118D2/Nghị định số 39/2011/NĐ-CP


Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ngày ban hành: 26/05/2011
Ngày hiệu lực:

Tải về: nghị định 39

D3/ Thông tư 169

Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn việc áp dụng mức xử phạt của Nghị định 185/2004/NĐ-CP tùy theo trường hợp có hay không có các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm các hành vi vi phạm sau: vi phạm về chứng từ kế toán; sổ kế toán; tài khoản kế toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính; vi phạm về tơồi gian bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.02.2012 và thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15.12.2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04.11.2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán.

Ngày ban hành: 24/11/2011
Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tải về thông tư 169

D4/ Nghị định 105/2013/NĐ/CP

Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Ngày ban hành: 16/09/2013
Ngày hiệu lực:


Tải về nghị định 105
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,093
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

E1/ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Trích yếu: dành cho doanh nghiệp nhỏ
Ngày ban hành:14/9/2006
Ngày hiệu lực:

Tải về:quyết định 48

E2/ Thông tư 138/2011/TT-BTC

Trích yếu: hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định 48
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tải về: Thông tư 138
 

Thành viên trực tuyến

  • Le Can Man
  • ngoctrangkt13ktv
  • khanhchi90
  • phanmemketoansisvn
  • Uyển Nghi
  • altieltsgiasu

Xem nhiều