Chi phí hợp lý về nộp thay thuế TNDN

  • Thread starter nhodoan
  • Ngày gửi
N

nhodoan

Sơ cấp
18/10/04
9
0
1
38
AnGiang
#1
Chào các huynh
Công ty mình thường phải chi hoa hồng cho khách hàng nước ngoài. Các khoản chi này không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thế GTGT. Nên công ty phải xác định số thuế nộp thay cho khách hàng dựa trên số tiền đã chi để tính thuế TNDN và GTGT.
VD: Công ty phải trả hoa hồng là : 1.000 usd. Công ty quy đổi ra thuế TNDN và thuế GTGT theo chế độ quy định và hạch toán như sau:
No 641 : 1.000 usd
No 641 : 52.63 usd
No 33812 : 55.40 usd
Co 33381 : 108,03 usd
Co 112 : 1000 usd
Nhung khi quyết toán thuể căn cứ theo thông tu 81/2004/TT-BTC và 05/TT-BTC cục thuế loại khoản thuế TNDN nộp thay 55,40 usd ra khỏi chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Nhung tôi thấy hai thông tu trên chỉ loại khoản chi phí trên khi doanh nghiệp không kê khai và khoản thuế TNDN trên là khoản tiền thuê gữi lại của khách hàng.
Vậy như thế có đúng không
 

Thành viên trực tuyến

  • nangsuatxanh
  • daongocnam0603
Xem nhiều