Phân phối lợi nhuận

  • Thread starter Lemytien
  • Ngày gửi
L

Lemytien

Sơ cấp
1/9/06
28
0
0
Hà Nội
#1
Xin chao các thành viên WebKT. Mọi người trả lời giúp cho em nhé.
Công ty em tham gia góp vốn là 45% vồn điều lệ thành lập một công ty khác, CÔng ty mới này hạch toán độc lập. Vậy khi Công ty mới này hoạt động có lãi và phân chia Lợi nhuận cho Công ty em thì khoản thu nhập này có chịu thuế TNDN hay không? và Công ty em hạch toán khoản này như thế nào?
:1luvu:
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
Lemytien nói:
Xin chao các thành viên WebKT. Mọi người trả lời giúp cho em nhé.
Công ty em tham gia góp vốn là 45% vồn điều lệ thành lập một công ty khác, CÔng ty mới này hạch toán độc lập. Vậy khi Công ty mới này hoạt động có lãi và phân chia Lợi nhuận cho Công ty em thì khoản thu nhập này có chịu thuế TNDN hay không? và Công ty em hạch toán khoản này như thế nào?
:1luvu:
Theo điểm 15, mục V, phần B thông tư 128/2003/TT-BTCcủa BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 thì khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán:
Khi nhận được thông báo chia lãi, ghi:
Nợ 138, 221, 222, 223/ Có 515.

Thân
 
H

hop

Sơ cấp
4/12/06
10
0
0
35
Ha Noi
#3
Lemytien nói:
Xin chao các thành viên WebKT. Mọi người trả lời giúp cho em nhé.
Công ty em tham gia góp vốn là 45% vồn điều lệ thành lập một công ty khác, CÔng ty mới này hạch toán độc lập. Vậy khi Công ty mới này hoạt động có lãi và phân chia Lợi nhuận cho Công ty em thì khoản thu nhập này có chịu thuế TNDN hay không? và Công ty em hạch toán khoản này như thế nào?
:1luvu:
Theo mình được biết thì lợi nhuận mà công ty bạn nhận được do góp vốn liên doanh cũng phải chịu thuế TNDN bình thường. Nhưng nếu công ty liên doanh chia lợi nhuận sau thuế thì bạn không cần phải nộp thuế cho khoản lợi nhuận có được này .:imwithstu
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều