Lại về TT 20!!!!!

  • Thread starter Le Thi Lan
  • Ngày gửi
L

Le Thi Lan

Thành viên sơ cấp
8/1/07
23
0
0
Da Nang
#1
Trong thông tư có nói ví dụ về xác định và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại lquan đến TSCD có nói về: chi phí khấu haotheo kế toán và theo thuế. Theo mình hiểu hai cách này là 1 chứ nhỉ. Vì khi đăng ký phương pháp tính khấu hao TS nộp cho thuế thì kế toán cũng thực hiện theo phương pháp đó chứ nhỉ?Ai đó giải thích giùm với.
 

Thành viên trực tuyến

  • ngatuduong95
  • nguyễn thị kim mơ

Xem nhiều