Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng

  • Thread starter moonkid209
  • Ngày gửi
M

moonkid209

Sơ cấp
13/6/13
11
1
1
29
hà nam
Nếu như trước đây làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chỉ có một kỳ duy nhất là kỳ theo quý thì kể từ ngày 01/07/2013 Theo công văn 5374 ngày 13/08/2013 hướng dẫn công văn 7527 ngày 12/06/2013 quy định tại muc 2 như sau " ....yều cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng ....".
Đặc biệt năm 2014 Bộ tài chính ban hành thông tư 39/2014 quy định rõ tại điều 27 về đối tượng phải làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng :"Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng."
Do đó, những DN thuộc đối tượng trên cần phải làm và nộp BCTHSHHĐ theo tháng, hạn nộp là ngày 20 của tháng sau.
Hiện nay, các bạn có thể thực hiện làm báo cáo trên phần mềm HTKK 3.2.5 mới nhất hiện nay.
Để có thể làm chính xác khi điền các thông tin trên tờ báo cáo các bạn có thể theo dõi chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng

Chú ý: đối với những DN thành lập đầu năm 2013, đang làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý thì khi có công văn 7527 sẽ được chi cục thuế quản lý trực tiếp gửi công văn có hướng dẫn cụ thể cách chuyển sang làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng.
Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt!
 

Thành viên trực tuyến

  • daihoangha

Xem nhiều

TEXT LINK