Thông báo nâng cấp phần mềm gama.smb®

  • Thread starter xuantruongomega
  • Ngày gửi
X

xuantruongomega

Guest
7/4/14
0
0
0
Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO

(V/v: Nâng cấp phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB®)

Kính gửi: Quý Khách hàng
Hôm nay, ngày 28 tháng 08 năm 2014, Công ty Công Nghệ & Giải Pháp OMEGA (gọi tắt là Công ty Omega) đã phát triển thêm nhiều tính năng mới cho phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® chi tiết như sau:
1. Truy ngược và sửa phiếu tại bảng cân đối SPS:
- Tại màn hình báo cáo bảng cân đối số phát sinh: Phần mềm cho phép truy ngược số liệu về chứng từ gốc trong cùng kỳ kế toán và sửa lại chứng từ có liên quan
• Bước 1: Truy ngược số liệu
TruyNguocBangCanDoiPhatSinh.png

• Bước 2: Double click vào cột phát sinh nợ (phát sinh có) của tài khoản cần truy ngược
BangCanDoiPhatSinh.png

• Bước 3: Double click vào phiếu cần sửa và sửa phiếu.
ChinhSuaPhieuPhatSinh.png

2. Truy ngược và sửa phiếu tại sổ chi tiết các tài khoản:
- Tại màn hình báo cáo sổ chi tiết các tài khoản: Phần mềm cho phép truy ngược số liệu về chứng từ gốc trong cùng kỳ kế toán và sửa lại chứng từ có liên quan
• Bước 1: Truy ngược số liệu
TruyNguocSoTaiKhoan.png

• Bước 2: Double click vào phiếu cần sửa và sửa phiếu
SuaPhieuButToanPhatSinh.png

3. Truy ngược tại báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

Cho phép truy ngược để xem lại số liệu gốc của Công nợ phải thu, phải trả - không cho phép sửa tại đây.
- Tại màn hình báo cáo tổng hợp công nợ phải thu:
TruyNguocTongHopNoPhaiThu.png

- Tại màn hình báo cáo tổng hợp công nợ phải trả:
TruyNguocTongHopNoPhaiTra.png

4. Kiểm tra số lượng tồn kho khi lập phiếu bán hàng (Bấm F2 để kiểm tra tồn kho)

• Bước 1: Vào thiết lập hệ thống check vào “Kiểm tra xuất kho âm khi lập phiếu bán hàng”, chọn kho để kiểm tra tồn kho.
KiemTraSoLuongTonKho.png

• Bước 2: Bấm F2 để kiểm tra tồn kho.
F2TonKho.png

5. Quản lý tồn kho theo mã vạch (Hỗ trợ quản lý mã vạch của hàng hóa khi nhập, xuất kho. Kết hợp dùng máy quét mã vạch khi nhập xuất hàng hóa).
KetHopDungMaVach.png

6. Import Excel phiếu xuất kho. ( Import theo file Excel Template chuẩn của phần mềm)
ImportPhieuXuatKhoBangExcel.png

7. Bổ sung báo cáo thuế GTGT theo quý (Đáp ứng thay đổi của HTTK và quy định mới của Tổng Cục Thuế).

- In báo cáo thuế GTGT theo quý:
InBaoCaoThueGTGTTheoQUy.png

- Báo cáo thuế GTGT cập nhập theo HTKK mới :
InBangKeGTGT.png

8. Xuất tên File Excel theo tiêu đề báo cáo.

VD: Xuất excel báo cáo “Sổ Quỹ tiền mặt”
XuatFileTheoTenBaoCao.png


Khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Công Nghệ & Giải Pháp OMEGA để được nâng cấp, cập nhập phiên bản mới nhất. Các khách hàng đang bảo hành, bảo trì sẽ được hỗ trợ cập nhập miễn phí.
Đối với khách hàng không còn thời hạn bảo trì có thể chia ra 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Quý khách có thể Download và tự nâng cấp theo link sau:
https://www.dropbox.com/s/szvfspagsfy749w/Gama2014.rar
Trường hợp 2: Quý khách có nhu cầu hỗ trợ từ Công ty Công Nghệ & Giải Pháp OMEGA chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ hỗ trợ với mức phí sẽ 500.000 VNĐ/máy (Hỗ trợ qua Team viewer)

Công ty Công Nghệ & Giải Pháp OMEGA luôn mong muốn mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng. Nếu có nhu cầu về việc nâng cấp phần mềm GAMA.SMB®, vui lòng liên hệ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:
Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Mimosa, số 32 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
SĐT: 0977 207 122
Email: truongnguyen.omega@gmail.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA