hóa đơn chênh lệch

  • Thread starter aogiac4551
  • Ngày gửi
A

aogiac4551

Thành viên thân thiết
1/2/07
129
1
18
TP.HCM
#1
:welcome_2 :wall: mình làm kế toán cho nhìu công ty tại nhìu nơi nhưng cách xử lý của từng cơ quan thuế thật khó hiểu; Công ty mình vi phạm chênh lệch giữa liên 1 - 3 với liên 2 hóa đơn như sau
+ Liên 1 ghi doanh thu 300 tr đã + VAT
+ Liên 2 ghi doanh thu 750 tr đã + VAT
+ Liên 3 ghi doanh thu 300 tr đã + VAT
Vấn đề là :
- CCT1 xử lý theo điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 100/2004NĐ-CP ngày 25/02/2004
- CCT2 xử lý theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2004NĐ-CP ngày 25/02/2004
- CCT3 xử lý theo điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định 89/2004NĐ-CP ngày 07/11/2002
Các huynh tỷ nào biết có thể chỉ mình xem cách xử lý nào đúng nhất và cái nào có lợi cho Doanh nghiệp nhất đó mà :mrstraetz
 
D

duyennt

Thành viên thân thiết
14/7/05
94
0
6
Bình Dương
#2
Trong Nghị định 100/NĐ-CP tại khoản 7 điều 11 có ghi:"Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại điểm b (trừ trường hợp tẩy xoá, sửa chữa, thay đổi chứng từ kế toán khác hoặc sổ kế toán),điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này; điểm a, điểm b khoản 2 Điều này (trừ trường hợp huỷ bỏ chứng từ kế toán khác hoặc sổ kế toán) và khoản 3 Điều này bị phát hiện trước thời điểm quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này thì không xử phạt về hành vi trốn thuế quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn."
Khoản 3, điềun 7 Nghị định 89/NĐ-CP: "Thời điểm xác định cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế để xử phạt vi phạm hành chính là thời điểm cá nhân, tổ chức đã hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo hồ sơ đề nghị của cá nhân, tổ chức đó."

Như vậy căn cứ vào trường hợp của bạn nếu xảy ra trước quy định tại khoản 3, điều 7 Nghị định 89 thì xử lý theo điểm d, khoản 3 điều 14 Nghị định 89. bạn kiểm tra xem trường hợp của bạn thế nào.
 

Thành viên trực tuyến

  • Hằng_Phạm2410
  • simebeauty
Xem nhiều