Tổng Công Ty Bảo hiểm Bảo Minh - BMI lãi 40 tỷ đồng quý II/2014

  • Thread starter Tranhanh2510
  • Ngày gửi
T

Tranhanh2510

Guest
6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu

bao-hiem-binh-minh-1.jpg


Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh - BMI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.​

Cũng như doanh nghiệp trong ngành Pjico, lợi nhuận quý 2 năm nay của BMI tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đạt 40,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 10 tỷ đồng). 6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu.

Đáng lưu ý, quý 2/2014 doanh thu bảo hiểm gốc của BMI tăng trưởng 14,25%, đạt 615 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng phí nhượng tái bảo hiểm của công ty giảm hơn 20 tỷ đồng, còn 171 tỷ đồng. Chi bồi thường quý 2 cũng giảm đáng kể, từ 414 tỷ đồng quý 2 năm ngoái xuống còn 297 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 của BMI lại tăng trên 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 297 tỷ đồng.

Với những biến động nói trên, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 BMI đạt 42 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013.

Bù lại, hoạt động tài chính quý 2/2014 của BMI cải thiện đáng kể với lãi gộp đạt 34 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 2/2013.

Tại thời điểm cuối quý 2, BMI vẫn duy trì khoản thặng dư vốn cổ phần trên 1.100 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ của công ty tại cùng thời điểm (755 tỷ đồng).


Theo Tin tuc 24h YEUNGUOIVIET.COM
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA