Thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Thread starter themanh2179
  • Ngày gửi
T

themanh2179

Sơ cấp
8/5/13
4
1
1
30
ha noi
Anh chị cho em hỏi với ạ...cty em đang muốn chuyển trụ sở khác quận thì:
1 thủ túc chốt thuế ở quận cũ gồm những gì, thủ tục xử lý hóa đơn hiện có ntn , em nghe nói phải hủy hóa đơn cũ
2 sau khi chốt thuế nếu doanh nghiệp em muốn xuất hóa đơn thì phải làm ntn
3 Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi dkkd trên sở KH thì trong bao lâu bọn em được xuất hóa đơn mới sẽ được chấp nhân

em mới vào nghề đang còn gà ..Mong anh chị giúp đỡ
 
phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Ðề: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trước hết bạn cần tham khảo sơ qua về bộ thủ tục hành chính thuế "Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh" sẽ như sau:

- Trình tự thực hiện: Khi chuyển địa điểm kinh doanh người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Người nộp thuế lập 2 bộ hồ sơ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

- Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;

+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.

Anh chị cho em hỏi với ạ...cty em đang muốn chuyển trụ sở khác quận thì:

1 thủ túc chốt thuế ở quận cũ gồm những gì, thủ tục xử lý hóa đơn hiện có ntn , em nghe nói phải hủy hóa đơn cũ
Thông thường sẽ gồm : 2 mẫu 08-MST + Giấy đăng ký doanh nghiệp mới (bản sao).

Sau khi nhận hồ sơ cơ quan thuế sẽ kiểm tra nợ thuế, tình trạng kê khai thuế (các loại tờ khai), giải quyết dứt điểm nợ thuế, tờ khai thiếu, phạt VPHC.

Hóa đơn cũ không hủy, nhưng mình làm BC26/AC + Mẫu 3.10 để tiếp tục sử dụng (nếu muốn, có nêu ở vấn đề thứ 3)

Cơ quan thuế sẽ trả kết quả cho cty để cty đi đăng ký với cơ quan thuế mới (một số văn bản như phiếu chuyển, tình trạng thuế vụ, tình trạng kê khai v.v)

2 sau khi chốt thuế nếu doanh nghiệp em muốn xuất hóa đơn thì phải làm ntn
Phụ thuộc vào vấn đề thứ 3

3 Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi dkkd trên sở KH thì trong bao lâu bọn em được xuất hóa đơn mới sẽ được chấp nhân
Điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định cụ thể

...

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 

Thành viên trực tuyến

  • pvdoor15
  • prokhong5
  • luhai123

Xem nhiều

TEXT LINK