Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương Net

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,056
432
83
47
TP.HCM
www.webketoan.vn
Trả lời công văn số 29039/CT-TNCN ngày 12/6/2014 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:

“2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn:

“Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo”

- Trường hợp Văn phòng đại diện Hitachi Metal Singapore Pte Ltd (VPĐD) trả lương cho cá nhân không bao gồm thuế TNCN và cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho VPĐD thì số thuế được hoàn được xác định trong nghĩa vụ thuế của cá nhân. Việc hoàn thuế TNCN của cá nhân thực hiện thông qua VPĐD. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa VPĐD và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

- Trường hợp VPĐD trả lương cho cá nhân không bao gồm thuế TNCN và cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa VPĐD và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

Công văn số 3627/TCT-TNCN ngày 27/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế
 

Đính kèm

HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,056
432
83
47
TP.HCM
www.webketoan.vn
Đã bổ sung.
Trích đăng nguyên công văn còn đính kèm chi nữa.
 
P

phuongpo_op

Sơ cấp
9/10/06
13
3
3
37
Long Xuyên An Giang
Nhận lương gross, TNCN do NLĐ tự đóng => hoàn thuế => NLĐ hưởng
Nhận lương net, TNCN do người sd LĐ đóng => hoàn thuế => Người sd LĐ hưởng
đúng không a Tâm?
 
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Nhận lương gross, TNCN do NLĐ tự đóng => hoàn thuế => NLĐ hưởng
Nhận lương net, TNCN do người sd LĐ đóng => hoàn thuế => Người sd LĐ hưởng
đúng không a Tâm?
Nhận lương NET hay GROSS, thì thuế TNCN vẫn là của cá nhân nhận thu nhập đó. Nên trong trường hợp nào thì cũng là hoàn thuế cho cá nhân đó, chứ không có trường hợp nào hoàn thuế TNCN mà Người sử dụng lao động được hưởng bạn nhé!
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,056
432
83
47
TP.HCM
www.webketoan.vn
Nhận lương gross, TNCN do NLĐ tự đóng => hoàn thuế => NLĐ hưởng
Nhận lương net, TNCN do người sd LĐ đóng => hoàn thuế => Người sd LĐ hưởng
đúng không a Tâm?
CQ Thuế không can thiệp chuyện này. Ai quyết toán thì họ chuyển tiền về người đó thôi. Tiền đó ai hưởng là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Nhận lương NET hay GROSS, thì thuế TNCN vẫn là của cá nhân nhận thu nhập đó. Nên trong trường hợp nào thì cũng là hoàn thuế cho cá nhân đó, chứ không có trường hợp nào hoàn thuế TNCN mà Người sử dụng lao động được hưởng bạn nhé!
Vậy nếu khộng phải hoàn mà đóng thêm thì người lao động có phải đóng không bạn ?
 
  • Like
Reactions: phuongpo_op
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,364
637
113
55
Thường theo kinh nghiệm quyết toán mà công ty được ủy quyền quyết toán thay hiếm khi phải đóng thêm TTNCN lắm
 
  • Like
Reactions: ongbichhoa
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
CQ Thuế không can thiệp chuyện này. Ai quyết toán thì họ chuyển tiền về người đó thôi. Tiền đó ai hưởng là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.Vậy nếu khộng phải hoàn mà đóng thêm thì người lao động có phải đóng không bạn ?
Bác này định "móc" mình không vậy ạ? "Uỷ quyền quyết toán" nghĩa là Người sử dụng lao động chỉ thực hiện việc quyết toán theo sự "uỷ quyền" của cá nhân đó, còn trách nhiệm chính trong việc hoàn/đóng thêm vẫn là của NLĐ.
Đúng như chị XuanTham đã trả lời, đóng thêm thì thường là trường hợp cá nhân tự quyết toán, còn với các trường hợp uỷ quyền quyết toán thường trước khi thanh toán lương thì tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế rồi.
Còn trong trường hợp tổ chức chi trả chưa khấu trừ đủ khi chi trả lương cho người lao động, thì tổ chức chi trả (người sử dụng lao động) phải chịu trách nhiệm đó thôi (nghĩa là nếu A đòi được NLĐ cho khoản đóng thêm đó thì tốt, còn nếu A ko đòi được tiền từ NLĐ đóng thêm thì A phải tự chịu (ai bảo lúc trước không khấu trừ đủ). :)
 
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Nếu trong trường hợp cụ thể của bác theo cái công văn hướng dẫn cho trường hợp cụ thể của DN Hitachi kia, thì cứ căn cứ cụ thể vào hợp đồng lao động hai bên ký kết để xem bên nào chịu trách nhiệm đóng thêm/nhận tiền hoàn thuế. Nếu ghi trong hợp đồng là Người sử dụng LĐ sẽ chịu trách nhiệm, thì kể cả hoàn/đóng thêm thì cũng vẫn là của NSDLĐ (do lúc trước đã tính thừa/thiếu tiền thuế).

Còn mình trả lời bạn phuongpo_op kia là trong trường hợp chung theo luật, "Uỷ quyền quyết toán" nghĩa là Người sử dụng lao động chỉ thực hiện việc quyết toán theo sự "uỷ quyền" của cá nhân đó, còn trách nhiệm chính trong việc hoàn/đóng thêm vẫn là của NLĐ (còn việc chi trả thêm/nhận số tiền hoàn thuế như thế nào thì lại căn cứ vào Hợp đồng lao động).
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,364
637
113
55
Bác này định "móc" mình không vậy ạ? "Uỷ quyền quyết toán" nghĩa là Người sử dụng lao động chỉ thực hiện việc quyết toán theo sự "uỷ quyền" của cá nhân đó, còn trách nhiệm chính trong việc hoàn/đóng thêm vẫn là của NLĐ.
Đúng như chị XuanTham đã trả lời, đóng thêm thì thường là trường hợp cá nhân tự quyết toán, còn với các trường hợp uỷ quyền quyết toán thường trước khi thanh toán lương thì tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế rồi.
Còn trong trường hợp tổ chức chi trả chưa khấu trừ đủ khi chi trả lương cho người lao động, thì tổ chức chi trả (người sử dụng lao động) phải chịu trách nhiệm đó thôi (nghĩa là nếu A đòi được NLĐ cho khoản đóng thêm đó thì tốt, còn nếu A ko đòi được tiền từ NLĐ đóng thêm thì A phải tự chịu (ai bảo lúc trước không khấu trừ đủ). :)
Em hiểu không đúng ý chị rồi. Không phải là do đã khấu trừ trước rồi bây giờ không phải đóng thêm, mà phải nói chính xác là các khoản thếu đã khấu trừ trong các trường hợp ủy quyền quyết toán hiếm khi đóng thêm ( vẫn có chứ không phải không bao giờ đóng thêm đâu nhé)
 
  • Like
Reactions: ongbichhoa
P

phuongpo_op

Sơ cấp
9/10/06
13
3
3
37
Long Xuyên An Giang
CQ Thuế không can thiệp chuyện này. Ai quyết toán thì họ chuyển tiền về người đó thôi. Tiền đó ai hưởng là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.Vậy nếu khộng phải hoàn mà đóng thêm thì người lao động có phải đóng không bạn ?
CQ Thuế không can thiệp chuyện này. Ai quyết toán thì họ chuyển tiền về người đó thôi. Tiền đó ai hưởng là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.Vậy nếu khộng phải hoàn mà đóng thêm thì người lao động có phải đóng không bạn ?
Câu của a Tâm hỏi thốn khỏi chê. Bạn kia dọt luôn
 
  • Like
Reactions: ongbichhoa

Thành viên trực tuyến

  • Rosie Pham
  • auyeuch
  • Hoang_123098
  • tsubasa90td

Xem nhiều

TEXT LINK