Ebook "Công thức và hàm Microsoft Excel 97 - 2013"

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
"Công thức và hàm Microsoft Excel 97 - 2013"

wnjomkzt0rhc0h1.png

Giới thiệu:
Tài liệu điện tử "Công thức và hàm Microsoft Excel 97-2013" của diễn đàn "Giải Pháp Excel - www.giaiphapexcel.com" được tổng hợp dựa trên các bài viết đã đăng trên diễn đàn Giải Pháp Excel và bổ sung các nội dung liên quan, với sự hệ thống hoá theo một cấu trúc nhất quán giúp người đọc dễ tiếp thu và tra cứu.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả thành viên của Giải Pháp Excel đã có những bài viết hữu ích vì cộng đồng Giải Pháp Excel và người dùng Internet. Tài liệu này được xây dựng dựa trên các bài viết của Trần Thanh Phong, Bùi Nguyễn Triệu Tường, Phan Tự Hướng, hoangdanh282vn, ndu96081631,… và cũng xin chân thành cảm ơn các thành viên diễn đàn có bài viết và góp ý sử dụng trong tài liệu này.

Mục lục tham khảo:

 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều