TSCD (được thưởng)

  • Thread starter Dang Hoa
  • Ngày gửi
D

Dang Hoa

Sơ cấp
7/4/06
9
0
0
37
Xuan Hoa - Phuc Yen - VPhuc
#1
Mọi người xem giúp mình nghiệp vụ hạch toán TSCD này nhé.
Cty mình được thưởng là 01 chiếc ôtô có kèm HĐGTGT, mình đã đăng ký làm TSCD. Vì là khoản thu khác nên mình đã hạch toán vào TK711. Nguyên giá oto là: 800.000.000
Tại đơn vị mình hạch toán:N211/711. 800.000.000
Quá trình sản xuất kinh doanh được 01 năm mình nhượng bán. Otô này mình đã khấu hao là: 200.000.000.
Khi nhượng bán cho đơn vị khác mình có xuất hóa đơn tách thuế GTGT, như vậy có phù hợp không?
N711 600.000.000
C3331 54.545.455
C711 545.454.545
Và doanh thu lại hạch toán thu khác vào TK711 có đúng không? Vì oto này mình đã hạch toán vào TK711 trước đó rồi.
:cool2:
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#2
Dang Hoa nói:
Mọi người xem giúp mình nghiệp vụ hạch toán TSCD này nhé.
Cty mình được thưởng là 01 chiếc ôtô có kèm HĐGTGT, mình đã đăng ký làm TSCD. Vì là khoản thu khác nên mình đã hạch toán vào TK711. Nguyên giá oto là: 800.000.000
Tại đơn vị mình hạch toán:N211/711. 800.000.000
Quá trình sản xuất kinh doanh được 01 năm mình nhượng bán. Otô này mình đã khấu hao là: 200.000.000.
Khi nhượng bán cho đơn vị khác mình có xuất hóa đơn tách thuế GTGT, như vậy có phù hợp không?
N711 600.000.000
C3331 54.545.455
C711 545.454.545
Và doanh thu lại hạch toán thu khác vào TK711 có đúng không? Vì oto này mình đã hạch toán vào TK711 trước đó rồi.
:cool2:
Hạch toán bán tài sản cố định
Nợ 111/112/131 : 600tr
Có 3331 54.545.455
Có 711 545.454.545

hạch toán giảm tài sản cố định
Nợ 214 : hao mòn 200tr
Nợ 811: 600tr
Có 211: 800tr
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều