Khi tăng vốn chủ sở hửu

  • Thread starter thuyvan28
  • Ngày gửi
T
#1
Chào các anh chị!
Hiện Vân có vấn đề này: Doanh nghiệp Vân đang (DNTN) làm tăng vốn từ 200 triệu (gồm 50 triệu hiện vật và 150 triệu hiện kim) lên 600 triệu (hiện kim toàn bộ). Số vốn 200 triệu tính từ khi thành lập đến nay được 1 năm, do đó Vân đã trích khấu hao phần hiện vât. Giờ chủ DN tăng vốn (đã xin lại giấy phép kinh doanh) và chỉ có hiện kim thôi . Thì giờ Vân phải hạch toán như thế nào đây? Các anh chị chỉ giúp Vân với
Cám ơn các anh chị .
 
#4
Bạn hỏi chung chung thế này khó trả lời quá. Cụ thể hơn chút nữa đi
Theo mình hiểu

Năm 200x
Ghi nợ 1xx 150 tr
Ghi nợ 2xx 50 tr
Ghi có 4xx 200 tr

Giả định đến 200x +1 bạn đã khấu hao tài sản hết 10 triệu

Ghi nợ 2xx (-10) tr

=> bài tóan của b5n đến đây thiếu quá nhiều tham số:

1. Khấu hao là chuyện của nghiệp vụ liên quan đến tài sản
=> không liên quan đến nguồn vốn

2. Khi bạn khấu hao => tức đưa vào giá thành sản xuất => kết quả lợi nhuận của bạn thế nào?

3. Phần vốn góp thêm của bạn là tiền mới đem vào doanh nghiệp
hay chuyển từ lợi nhuận giữ lại thành vốn

...v.v
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Joni Trần
Xem nhiều