Mời Anh Chị Em thảo luận TT 119/2014/TT-BTC

  • Thread starter mạnh đình hưởng
  • Ngày gửi
M

mạnh đình hưởng

Guest
28/8/06
8
0
1
thái bình
Như Ví dụ 53 trong TT119 thì sang năm 2015 mới được tính theo phương pháp khấu trừ. Như vậy rất thiệt cho doanh nghiệp

Mình đưa ra Ví Dụ như thế này mong anh chị em co ý kiến : Doanh nghiệp trong ngành xây dựng thành lập từ T5/2014

+ Giá trị thực hiện công trình A đến hết năm 2014 là 55 tỷ ( trong đó giá trị vật tư hàng hoá 50 tỷ, Thuế GTGT đầu vào nhưng không được khấu trừ 5 tỷ)

Giá trị thực hiện từ đầu năm 2015 đến hết công trình là tháng 2/2015 gía trị thực hiện là 5,5 tỷ ( trong đó giá trị vật tư hàng hoá 5 tỷ, Thuế GTGT đầu vào 0,5 tỷ)

Như vậy giá vốn là :60 tỷ ( bao gồm cả thuế GTGT)

Thuế GTGT được khấu trừ :0,5 tỷ

Tổng cổng : 60,5 tỷ


+ Khi quyết toán công trình T2/2015:

Giá trước thuế :58 tỷ

Thuế GTGT : 5,8 tỷ

Tổng cổng : 63,8 tỷ

+ Nếu Doanh nghiệp được tính khấu trừ thì sẽ lãi 2,7 tỷ ( tạm tính nộp thuế GTGT 0,3 tỷ)

+ Còn tính thuế theo Phương pháp trực tiếp DN lỗ 3,3 tỷ ( Phải nộp thuế GTGT 5,3 tỷ)

Như vậy chỉ vì không được tính thuế theo PP khấu trừ mà DN từ Lãi thành Lỗ.


Mong Anh chị em cho ý kiến.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA