Hỏi về thuế nhà thầu

  • Thread starter Phát Võ
  • Ngày gửi
Phát Võ

Phát Võ

Sơ cấp
15/9/14
2
0
1
28
Em là Phát, từ cty Giải Pháp Xanh Toàn Cầu.

Bên em thì cung cấp dịch vụ mua bán server và chợ thương mại điện tử.
Lưu ý: Tất cả hệ thống bên em đều đặt tại nước ngoài. Chỉ có trụ sở chính và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động xử lý thì tại nước ngoài.

Bên phía server thì em không có vấn đề để hỏi.

Bên chợ thương mại điện tử thì em có vấn đề thắc mắc với thuế nhà thầu.
Quy trình: nhà buôn *NB* đăng hàng hoá lên website của em và bán cho người mua *NM*

Theo em được biết thì thuế nhà thầu = VAT + Thuế TNDN.

+TH1 : NB là người nước ngoài, NM là người nước ngoài
-- VAT = 0% vì người sử dụng nằm ngoài lãnh thổ việt nam.

+TH2 : NB là người nước ngoài, NM là người việt nam
-- VAT = 0% vì người sử dụng là ngoài lãnh thổ việt nam.

+TH3 : NB là người việt nam, NM là người nước ngoài
-- VAT = 5% vì người sử dụng là ngoài lãnh thổ việt nam.

+TH4 : NB là người việt nam, NM là người việt nam
-- VAT = 5% vì người sử dụng là ngoài lãnh thổ việt nam.

Tại vì bên em cung cấp chợ thương mại điện tử. Thì khách hàng của bên em là NB, nên NM sẽ không thu thuế VAT.
Đối với TH1TH2: Khi em bán được hàng giùm cho NB thì em phải hoàn trả số tiền cho khách hàng
Tiền hoàn trả = Tiền thu - (Tiền hoa hồng * VAT)
Ex: Tiền hoàn trả = $100 - [ (100 * 5%) * 0% ] = $95.
=> Thuế nhà thầu phải đóng thêm : $4.75 => NB của em chỉ còn lại $90.25

Bên kế toán e thì bảo là bên em sẽ phải đóng thêm cái thuế nhà thầu là "tiền hoàn trả" * 5%.
Nhưng theo công thức thuế nhà thầu = VAT + TNDN, Mà cái thuế TNDN đã đóng còn thuế VAT = 0% thì tại sao em phải đóng thêm cái thuế 5% trên số tiền hoàn trả.
Nếu đúng như vậy thì ngành công nghiệp này tại Việt nam không thể sử dụng được rồi đúng không ạ.
 
Phát Võ

Phát Võ

Sơ cấp
15/9/14
2
0
1
28
Mọi người giúp với
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK