Nâng cấp Thông tư số 119/2014/TT-BTC cho phần mềm kế toán VietSun

  • Thread starter ACsoft
  • Ngày gửi
A

ACsoft

Sơ cấp
27/9/13
7
4
3
Hà Nội
Vừa qua, ngày 25/08/2014, BTC đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013;
Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011;
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
Với những thay đổi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã nâng cấp phiên bản phần mềm kế toán VietSun theo Thông tư 119 của Bộ Tài Chính.

Liên hệ nâng cấp: Vũ Mạnh Hùng
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Di động: 0988 163 572
Điện thoại: 043 577 1454 (Gặp Đ/c Hùng)
Email: vuhung.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn!
 

Thành viên trực tuyến

  • Thai1123
  • trannamthanh

Xem nhiều