CV 3767/TCT-KK ngày 05/09/2014 v/v Hướng dẫn lập hóa đơn, kê khai, khấu trừ thuế GTGT

  • Thread starter proboy1011
  • Ngày gửi
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
LẬP HÓA ĐƠN, KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CỦA HÀNG BÁN TRẢ LẠI

Điểm 1; 2.8 mục IV phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC:

"2.8 Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này làm căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.
.......

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hóa đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hóa, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý do trả hàng theo hóa đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn) đồng thời kèm theo hóa đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra."

Chi tiết tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA