Thuê vận chuyển

  • Thread starter Thuong Doan
  • Ngày gửi
T

Thuong Doan

Guest
24/12/10
7
1
3
TP.HCM
Công ty mình thuê công ty A vận chuyển vật tư thi công, giá vận chuyển khi ký hợp đồng là 100.000 đồng/km cho 01 khối đá, cuối tháng tổng kết khối lượng và số km vận chuyển thì Cty A xuất hóa đơn GTGT để bên mình thanh toán tiền.

Trong hợp đồng có thỏa thuận thêm rằng: nếu công ty mình cung cấp nhiên liệu (dầu DO) cho xe của Cty A thì số nhiên liệu này quy ra tiền và trừ thẳng vào doanh thu vận chuyển của Cty A khi xuất hóa đơn (Phát sinh vấn đề này là do tình hình tài chính của Cty A không được tốt, Cty Xăng dầu không chịu bán trả chậm cho Cty A mà chỉ đồng ý bán cho Cty mình)


Ví dụ: Trong tháng cty mình đã xuất cho Cty A 22 triệu đồng dầu DO (tương đương 1.000 lít), cước vận chuyển phát sinh trong tháng là 100 triệu đồng => Cty A sẽ xuất hóa đơn cho cty mình số tiền (chưa có VAT) là : 100 - 22 = 78 triệu đồng

Cho mình hỏi:

1/. Cách làm như vậy có vi phạm gì không? Hóa đơn mua vào 1.000 lít dầu của cty mình (để cấp cho Cty A) có được xem là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN và khấu trừ VAT không?

2/. Cty mình là thương mại, trong GPKD có đký ngành "Vận tải hang hóa bang đường bộ" nhưng cty chưa đủ khả năng đầu tư tài sản và nhân lực để kinh doanh vận tải. Do đó cty mình ký hợp đồng vận chuyển với khách hàngrồi sau đó cty mình thuê lại cty A, (tức là cty mình chỉ ở trung gian hưởng chênh lệch), như vậy có được không các bạn?
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều