Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

  • Thread starter blueprint
  • Ngày gửi
blueprint

blueprint

User đã bị cấm truy cập
3/12/08
44
2
8
TP.Hồ Chí Minh
Công ty mình đang làm thủ tục hoàn thuế GTGT, giấy phép thì có hoạt động chịu thuế lẫn không chịu thuế nên VAT đầu vào mình phân bổ theo % cho các hàng hóa dịch vụ mua vào dùng chung hàng tháng (mẫu 04-1A), đến cuối năm mình tổng kết và phân bổ lại theo mẫu 04-1B.
Thế nhưng cán bộ thuế lúc hoàn thuế chi cho mình hoàn phần tạm phân bổ hàng tháng theo mục 5 mẫu 04-1A chứ không căn cứ trên bảng phân bổ lại trên 04-1B. Kết quả là công ty mình bị mất 1 khoảng VAT to thiệt to do có tháng không có doanh thu --> tỷ lệ khấu trừ tạm = 0 --> GTGT khấu trừ tạm tháng đó không có :( Mình đã giải thích là các số ở mục 5, 04-1A chỉ là tạm tính thôi, đến cuối năm làm lại theo 04-1B, thì cán bộ thuế bảo là không nhất thiết phải làm, hàng tháng phân bổ rồi coi như lấy số đó luôn...
H mình hoang mang quá, rõ ràng trong HTKK và luật thuế GTGT đều quy định rõ ràng là phải phân bổ lại cuối năm, vậy là tờ khai 04-1B để làm gì???

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

Có ai đã có kinh nghiệm hoàn vụ này không? Xin chỉ giáo giúp mình với. Mình cảm ơn trước nhe.:(
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA