Bài tập về mức trọng yếu

  • Thread starter Trương Thiện Ân
  • Ngày gửi
Trương Thiện Ân

Trương Thiện Ân

Guest
18/9/14
1
0
1
31
Anh chị nào giải hộ giúp em bt này với:

Trong quá trình kiểm toán cty A, KTV thực hiện 1 số sai lệch như sau:
Đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho lô hàng tồn kho lỗi thời, không có khả năng tiêu thụ, trị giá trên sổ sách là 400tr. Nếu lập dự phòng theo đúng yêu cầu của KTV, TS sẽ giảm đi 400tr và LNST sẽ giảm đi 312tr.
Đơn vị đã ghi nhận trước 1 khoản doanh thu 200tr, đây là khoản tiền bán hàng nhưng chưa giao hàng mặc dù đơn vị đã nhận tiền trước . Sai lệch này nếu điều chỉnh theo yêu cầu của KTV sẽ không làm ảnh hưởng TS nhưng làm LNST của đơn vị giảm đi 156tr.
Các sai lệch này đơn vị không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu của KTV. Ngoài ra các sai lệch dự kiến được ước tính từ kết quả kiểm tra mẫu cũng làm cho TS đơn vị tăng lên là 400tr và LNST tăng lên 170tr
Tổng sai lệch chưa điều chỉnh là bao nhiêu và KTV nên làm gì nếu mức trọng yêu của toàn bộ BCTC được xác định là 1800tr đối với TS và 1200tr đối vơi LNST.
Cảm ơn các a chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA