Xuất hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê bán hàng?

  • Thread starter sonyxin
  • Ngày gửi
S

sonyxin

Sơ cấp
13/8/14
30
3
8
29
Nha Trang
Chào a chị! cho e hỏi khi xuất hóa đơn GTGT mà nhiều dòng thì e phải kem theo bảng kê, mà bảng kê nội dung gồm những gì ạ, dưới bảng kê cho e hỏi chữ ký người mua hàng để trống có dc chấp nhận k ạ, chỉ có ngừoi lập bảng kê, mà giám đốc bên e ký thôi như vậy có dc ko? a chị có thể giúp e dc ko ạ,
 
Green0410

Green0410

Thành viên thân thiết
17/5/08
597
89
28
TpHCM
Chào a chị! cho e hỏi khi xuất hóa đơn GTGT mà nhiều dòng thì e phải kem theo bảng kê, mà bảng kê nội dung gồm những gì ạ, dưới bảng kê cho e hỏi chữ ký người mua hàng để trống có dc chấp nhận k ạ, chỉ có ngừoi lập bảng kê, mà giám đốc bên e ký thôi như vậy có dc ko? a chị có thể giúp e dc ko ạ,
Xuất HD ghi: xuất hàng theo bảng kê số..., ngày... và đính kèm bảng kê sau hóa đơn (đưa KH 1 bản, cty lưu 1 bản). Các chỉ tiêu trên bảng kê giống với các chỉ tiêu của hóa đơn.
 
L

loankut3

User đã bị cấm truy cập
8/6/12
0
0
1
31
ha noi
Bảng kê cũng có số hiệu, ngày tháng, liệt kê hàng hóa và các chỉ tiêu như hóa đơn nhé, lập 2 bản đ
ể cho bên mua 1 bản. Nếu hông thích dùng bảng kê thì viết 2 hóa đơn liên tiếp nhau cũng được,
đỡ rích rắc
 
S

sonyxin

Sơ cấp
13/8/14
30
3
8
29
Nha Trang
Xuất HD ghi: xuất hàng theo bảng kê số..., ngày... và đính kèm bảng kê sau hóa đơn (đưa KH 1 bản, cty lưu 1 bản). Các chỉ tiêu trên bảng kê giống với các chỉ tiêu của hóa đơn.
e ghi các chỉ tiêu trên bảng kê giống với hóa đơn ....vậy dưới chữ ký người mua hàng e để trống cũng ko ảnh hưởng j phải ko ạ,
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Điều 19 TT39
Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
 
S

sonyxin

Sơ cấp
13/8/14
30
3
8
29
Nha Trang
Điều 19 TT39
Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
cảm ơn bạn... cho mình hỏi thêm tí ... mình đọc TT trên thì nói phải có chữ kí của người mua nhừng nếu người mua ở xa thì ko cần kí cũng dc phải ko bạn...có thể nói rõ vấn đề này giúp mình
 
H

Hoainhipham

Sơ cấp
6/10/14
11
1
1
27
nếu như các ngày liệt kê khác nhau thì sao ạ? :confused:
 
N

ngọc mỹ KT

Sơ cấp
16/6/15
1
0
1
28
Sẵn đây anh chị cho em hỏi vấn đề này liên quan đến bảng kê và hoá đơn với ạ!
Trước đây công ty em mấy chị kế toán trước xuất hoá đơn có kèm bảng kê thường ghi là: ví dụ như: ngày viêt trên hoá đơn là ngày 13 tháng 06 năm 2015, phần nội dung là bán hàng kèm bảng kê số 30 ngày 18 tháng 06 năm 2015. Vậy cho em hỏi là ngày xuất hoá đơn có cần trùng ngày với ngày trên bảng kê không ạ? hay ngày trên bảng kê viết sau ngày xuất hoá đơn cũng được ạ?
Em đang hoang mang cái vụ này, mấy thánh giúp em với!
 
H

Hoacomay_vp

Sơ cấp
20/6/15
1
0
1
28
Nhân đây anh chị cũng cho em hỏi hóa đơn bên em với ạ:
Bên em có viết hóa đơn bán tủ thiết bị điện cho khách. Bên em cũng thuê 1 đơn vị khác lắp đặt thiết bị điện vào tủ đó, và cũng cung cấp1 số thiết bị cho đơn vị kia lắp vào tủ,Nhưng đơn vị này xuất hóa đơn cho bên em ko kèm bảng kê mà nó rất nhiều thiết bị kèm theo đã có trong phụ lục hợp đồng. Vậy cho em hỏi khi bên em viết hóa đơn xuất cho khách thì nên viết thế nào ạ, vì nếu ko kèm bảng kê thì các phụ kiện bên em cấp nó ko dc hợp lý trên sổ sách
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenkimtuyen.neu
  • THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
  • Đại úy BHB
  • dvhthavu20
  • noithatsaoviet24
  • dungkis

Xem nhiều

TEXT LINK