VACO

  • Thread starter Sans-frontiere
  • Ngày gửi
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Các cô các chú nào có thông tin chi tiết về lịch sử hoạt động, hình thành và phát triển của cái công ty này cho anh xin.

Đặc biệt là các thông tin như số lượng nhân viên hiện tại, cơ cấu tổ chức. Anh cần gấp đến cuối ngày chủ nhật.

Cảm ơn các cô các chú nhiều!
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Các cô các chú nào có thông tin chi tiết về lịch sử hoạt động, hình thành và phát triển của cái công ty này cho anh xin.

Đặc biệt là các thông tin như số lượng nhân viên hiện tại, cơ cấu tổ chức. Anh cần gấp đến cuối ngày chủ nhật.

Cảm ơn các cô các chú nhiều!
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Cảm ơn chú. Anh có biết cái trang này rồi, nhưng nó không có nhiều thông tin lắm mà anh cần. Nhưng thôi không sao. Anh đã tìm được đường khác.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Cảm ơn chú. Anh có biết cái trang này rồi, nhưng nó không có nhiều thông tin lắm mà anh cần. Nhưng thôi không sao. Anh đã tìm được đường khác.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều