HDLĐ không xác định thời hạn

  • Thread starter hoangthuy
  • Ngày gửi
H

hoangthuy

Sơ cấp
11/3/04
41
0
0
37
Binh Duong
#1
Xin các anh chị giúp em phân biệt sự khác nhau trong việc ký kết cũng như kết thúc HDLĐ xác định thời hạn và HDLĐ không xác định thời hạn.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#2
Xin các anh chị giúp em phân biệt sự khác nhau trong việc ký kết cũng như kết thúc HDLĐ xác định thời hạn và HDLĐ không xác định thời hạn.
Theo quy định tại Điều 27 và Điều 37 của Bộ luật Lao động, thì quyền lợi của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn có sự khác nhau trong ký kết, chấm dứt hợp đồng như sau:

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà khi ký kết hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Do đó, người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng hết hạn hoặc có quyền đơn phương chấm dứt trước thời hạn, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng (báo trước ít nhất 3 ngày).

b) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng (báo trước ít nhất 3 ngày);

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động (báo trước ít nhất 3 ngày);

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng (báo trước ít nhất 30 ngày);

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước (báo trước ít nhất 30 ngày);

e) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc (báo trước theo thời hạn chỉ định của thầy thuốc);

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 3 tháng liền đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được phục hồi (báo trước ít nhất 3 ngày).

2. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà khi ký kết hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Do đó, người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành hoặc có quyền đơn phương chấm dứt theo ý muốn, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày (trừ trường hợp bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì chỉ báo trước ít nhất 3 ngày).
 
H

hoangthuy

Sơ cấp
11/3/04
41
0
0
37
Binh Duong
#3
Cám ơn bạn.
Thế còn về phía người sử dụng lao động thì sao? Không thấy bạn đề cập đến.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#4
Cám ơn bạn.
Thế còn về phía người sử dụng lao động thì sao? Không thấy bạn đề cập đến.
Vấn đề này bạn xem Điều 38 Bộ luật Lao động sẽ rõ.
 

Thành viên trực tuyến

  • lehungcrmno2
Xem nhiều