Vé máy bay điện tử

  • Thread starter TamAntax
  • Ngày gửi
TamAntax

TamAntax

Thành viên thân thiết
4/9/12
14
6
3
44
DN
Điểm 2.8 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là
+ Vé máy bay điện tử,
+ Thẻ lên máy bay (boarding pass)
+ và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.
Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Nay tại Công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế. Tổng cục Thuế chấp nhận trường hợp thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân với một số điều kiện hồ sơ kèm theo.
Các bạn tham khảo file đính kèm.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK