Quy trình bán hàng thành công Impact

  • Thread starter hoasenxanh11
  • Ngày gửi
H

hoasenxanh11

Sơ cấp
13/9/14
2
0
1
30
  • Investigate(điều tra) - Tìm kiếm khách hàng,xác định vị trí của bạn, lập kế hoạch,xúc tiến và tiếp cận khách hàng
  • Meet(gặp gỡ) - Tiếp xúc khách hàng tiềm năng
  • Proble(Thăm dò) - Đưa ra các câu hỏi để xác định giải pháp và tiến hành giao dịch
  • Apply( Áp dụng) - Đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu mong muốn của khách hàng
  • Convince(Thuyết phục) - Sử dụng tối đa các bằng chứng chắc chắn, để khách hàng tự kiểm tra tính trung thực trong lời khẳng định của bạnthông qua sự chứng thực từ bên thứ ba
  • Tie it up(Hoàn thành) – Hoàn thành giao dịch, đề nghị khách hàng đặt hàng
Nguồn: incatalogie.co
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenvy321
  • toilaaithe

Xem nhiều

TEXT LINK