Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

  • Thread starter ndkhoa
  • Ngày gửi
N

ndkhoa

Sơ cấp
23/10/07
48
3
8
An Giang
Gửi các anh chị và các bạn,
Công ty tôi kinh doanh chế biến thủy sản đang có dự tính đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất. Theo qui định tại Khoản 6, Điều 18 Thông tư 78/2014 thì dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp sẽ được ưu đãi thuế. Doanh nghiệp tôi kinh doanh trong lĩnh vực Thủy sản đang có dự định mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư một dây chuyền sơ chế fillet cá nữa. Tổng vốn đầu tư thỏa các điều kiện qui định tại Khoản 6, Điều 18 nêu trên. Tuy nhiên, thay vì vay ngân hàng và dùng vốn sở hữu của doanh nghiệp tài trợ cho dự án mở rộng này thì doanh nghiệp dự định ký một hợp đồng thuê tài chính với một công ty cho thuê tài chính. Khi đáo hạn hợp đồng này công ty sẽ mua lại dây chuyền đó.
Trong trường hợp này, công ty có được ưu đãi thuế hay không vì tài sản hình thành và bắt đầu có doanh thu không phải là tải sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà vẫn là của bên cho thuê TC.
Mong các anh chị và các bạn giải đáp giúp và gợi ý các căn cứ để Doanh nghiệp có thể làm cơ sở cho việc thực hiện đầu tư dự án.
Chân thành cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA